Detaljhandelen utenom salget av motorvogner økte med 0,4 prosent i juli sammenlignet med måneden før, ifølge tall fra den sesongjusterte volumindeksen som SSB la frem onsdag. 

Det var ventet en oppgang på 0,3 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.

I juni falt omsetningsvolumet med 0,6 prosent.

Salget på bensinstasjonene og i klesbutikkene bidro til økning i omsetningsvolumet fra juni til juli i år, skriver SSB i en melding. Salg av byggevarer bidro også til veksten. 

Dagligvarebutikkene og butikker med salg av sportsutstyr hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet i denne perioden, skriver byrået. 

Tiltagende optimisme

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets peker på at detaljomsetningen fortsatte å vokse inn tredje kvartal etter en sterk oppgang på 1,7 prosent i andre kvartal.

– Etter å ha beveget seg så å si sidelengs siden 2014, tok norske husholdningers varekjøp seg betydelig opp i andre kvartal i år, skriver Due-Andresen i morgenrapporten fra meglerhuset onsdag.

– Den gode veksten i andre kvartal skyldes i hovedsak svært sterk utvikling i mai. De fundamentale forholdene har bedret seg, og detaljomsetningen trekkes trolig opp av sterkere sysselsettingsvekst, økende reallønnsvekst og generelt tiltagende husholdningsoptimisme.

Juli-tallene viser altså at detaljhandelen fortsatte å vokse inn i tredje kvartal, men Due-Andresen tror ikke den svært kraftige veksten fra forrige kvartal vil fortsette.

– Gitt utviklingen over sommeren, venter vi en kvartalsvekst på rundt 0,5 prosent i detaljomsetningen for tredje kvartal, skriver Due-Andresen.

Sterk trend

Senioranalytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets konstaterer at trenden i detaljomsetningen nå peker sterkt oppover.

– Selv om tallet var noe sterkere enn vi hadde ventet, er vi ikke overrasket over at trenden har tatt seg opp, skriver Bernhardsen i en oppdatering onsdag.

Han trekker frem at nasjonalregnskapstallene for andre kvartal i forrige uke viste at privat forbruk, som inkluderer både vare og tjenesteforbruket, steg med 3,1 prosent på årsbasis.

– Oppsvinget skyldes at vareforbruket har kommet tilbake, samtidig som tjenesteforbruket har holdt seg sterkt, skriver Bernhardsen. 

Han tror Norges Bank må oppjustere anslaget for privat forbruk. 

– Dagens tall indikerer at Norges Banks anslag for privat forbruk på 2,1 prosent i 2017 er for moderat. Selv med bare moderat vekst over de neste to kvartalene vil veksten ende på rundt 2,5 prosent, skriver Bernhardsen.(Vilkår)

– Vi har mange blondiner i Finland
Slik gikk det da Donald Trump overtalte den finske presidenten Sauli Niinistö til å ta et siste spørsmål under besøket i Det hvite hus.
00:23
Publisert: