Torsdag morgen la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall for detaljomsetningen – ikke medregnet salg av motorkjøretøy – fra juni til juli. På forhånd var det ventet et fall på 0,3 prosent, ifølge estimater innhentet fra fire meglerhus av TDN Direkt.

Fasiten ble imidlertid en oppgang på 0,6.

Det var imidlertid et stort sprik i estimatene fra de forskjellige meglerhusene.

– Ekstrem

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.
Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank. (Foto: Mikaela Berg)

Danske Bank ventet at detaljhandelen ville falle med to prosent i juli, og hadde således et av de mest pessimistiske anslagene.

– Det at vi bommer såpass mye viser bare hvor ekstrem veksten i varehandelen har vært. Det er 13–14 prosent over fjoråret i nivå, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Han mener tallene er godt nytt, gitt den pessimistiske innstillingen mange hadde i mars, da Norge ble stengt som følge av koronaviruset.

– Den totale forbruksveksten i år blir nok ikke så ille som vi fryktet da vi laget anslagene i mars og april.

Samtidig tror han den største veksten i detaljhandel ligger bak oss.

– Når det er sagt venter vi en avmating i detaljhandelen fremover. Vi ser at tjenestekonsumet tar seg opp, og det tar kjøpekraft fra varehandel. Etter hvert som grensene etter hvert åpnes vil mye av handelslekkasjene også komme tilbake igjen.

Mindre tjenester – mer varekonsum

Detaljomsetningen i Norge har vokst mer eller mindre kraftig de siste månedene, og en oppgang på 0,6 prosent er derfor noe mer beskjedent enn i de foregående månedene.

SSB skriver at koronaviruset fremdeles påvirker nordmenns konsum.

«Som en følge av koronaviruset og restriksjoner i forbindelse med dette ser det ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av betydelig redusert grensehandel. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.», heter det i rapporten deres.

Oppgang for sport og bøker

De største pådriverne for økt omsetning kom fra butikker med salg av bøker og sportsutstyr, opplyser SSB. Samtidig fortsatte dagligvarebutikker den sterke utviklingen de har hatt gjennom koronapandemien, og omsetter nå på rekordhøyt nivå.

Også varekonsumindeksen, som kartlegger nordmenns varekonsum, steg i juli, med 1,6 prosent. Varekonsumet har også tatt seg kraftig opp, siden en nedgang på 4,2 prosent i mars.

Like bra har det imidlertid ikke gått for byggevareforretninger, klesbutikker og netthandel, som alle opplevde en nedgang i omsetningsvolum, og dermed bidro til å dempe den totale veksten, skriver SSB.

Kraftig vekst etter korona

Da koronapandemien nådde Norge, og landet ble delvis stengt ned, var det ventet en kraftig nedgang i detaljomsetningen. Da tallene var klare, kom det imidlertid frem at fallet var på moderate 0,9 prosent. Her ble «hamstring» og netthandel viktige faktorer som bidro til å dempe fallet.

Siden mars har detaljhandelen tatt seg opp kraftig. I april shoppet nordmenn for 4,8 prosent mer enn i mars, og i mai måned økte detaljomsetningen med 2,8 prosent.

I juni var det ventet en svak oppgang på 0,2 prosent, mens fasiten ble en helt annen. Detaljomsetningsindeksen skjøt i været, og endte 5,7 prosent opp fra mai til juni.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.