Etter at ferske SSB-tall mandag morgen viste en økning i varehandelsomsetningen på 1,3 prosent i januar, har Handelsbanken Capital Markets oppjustert sin renteprognose.

Meglerhuset tror nå at Norges Bank vil sette opp renten til 3,75 prosent, ett prosentpoeng høyere enn dagens nivå.

– Markedsprisingen har tatt seg kraftig opp i det siste, og vi tror Norges Bank går hele veien til 3,75, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

– Et vell av faktorer

Handelsbanken hadde før dagens oppjustering en prognose som tilsa en rentetopp på tre prosent blank. Etter dagens SSB-slipp peker Gonsholt Hov på «et vell av faktorer» som bakgrunn for endringen.

– Et vesentlig forhold er at renteforventningene hos flere av Norges viktigste handelspartnere har trukket kraftig opp. Ikke bare i USA i forrige uke, men også i Sverige, Storbritannia og eurosonen. Det smitter klart over her hjemme, sier sjeføkonomen, som videre viser til at den norske kronen er svakere enn hva Norges Bank har tenkt.

Videre spiller også bredt basert underliggende prisvekst, i tillegg til en sterkere enn ventet utvikling i norsk økonomi, inn.

– Norges Bank vil nok også vurdere at arbeidsmarkedet er strammere enn hva som er blitt lagt til grunn, sier han.

Sjeføkonomen understreker at renteforventningene har kommet kraftig opp på kort tid.

– Det har skjedd et merkbart skifte oppover, der nedsiderisikoen er tonet mer ned.

Handelsbanken Capital Markets følger dermed etter Nordea Markets, som oppjusterte sine renteprognoser før helgen. Det er bred enighet blant økonomene om minst to rentehevinger til, før anslagene deretter spriker mer. Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret venter kun én til to ytterligere rentehevinger.

Dagligvarehandelen bidro mest

– Dagligvarehandel var blant næringene som bidro mest til nedgangen vi så i desember, som den også har gjort i flere av månedene etter at samfunnet åpnet opp igjen. Den forhåndsvarslede prisøkningen på mat fra 1. februar kan ha bidratt noe til økningen i januar, sier seniorrådgiver Marius Bergh i en pressemelding.

Januartallene kommer etter et stort og overraskende fall på 3,6 prosent fra november til desember i fjor. Selv om desember er blitt en nedgangsmåned for varehandelen de siste årene var det et tydelig bilde også på at den høye prisveksten og de stigende rentene begynner å bite.

Med en oppgang på 3,6 prosent var det dagligvarehandelen som bidro mest til den samlede oppgangen i januar, i kontrast til desember i fjor da dagligvarehandelen falt tydelig.

Av andre næringer som bidro mest til oppgangen var butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, med en oppgang på to prosent i januar. Her var oppgangen størst for butikkhandel med interiørartikler, skriver SSB.

For detaljhandel med drivstoff og netthandel var det en nedgang på 3,1 prosent i januar, som bidro til å dempe den samlede oppgangen i omsetningsvolumet for detaljhandel. Fall for butikkhandel med bøker, musikkartikler og lignende, samt detaljhandel utenom utsalgssted bidro også til en dempet vekst i januar, fremgår det av de ferske tallene.

De siste tre månedene har omsetningsvolumet samlet sett falt 1,2 prosent for detaljhandelen, mens fallet de siste 12 månedene er på 6,1 prosent.

Kan håndtere høyere rente

DNB Markets skriver på sin side at januartallene for detaljomsetningen viser at norske husholdninger ser ut til å håndtere en høyere rente bedre enn hva Norges Bank har lagt til grunn.

Sentralbanken estimerte et tydelig fall i privat konsum i fjor høst og i 2023 som en konsekvens av høy inflasjon, fallende realinntekter og stigende rentenivå. Dette var igjen ventet å bidra til en demper i norsk økonomi og dermed å få ned inflasjonen.

– Men, privat konsum steg mot slutten av fjoråret, og økningen i detaljomsetningen i januar tegner et bilde av en sterk husholdningssektor og at Norges Bank dermed kan øke renten mer enn hva den så for seg i desember, skriver økonom Kyrre Aamdal.

DNB Markets venter økninger på 0,25 prosentpoeng på alle de tre neste rentemøtene og anslår en topp på 3,5 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.