Prisveksten har overrasket Norges Bank i sommer. I juli falt kjerneinflasjonen, som er et mål på den underliggende prisveksten, til 1,2 prosent fra 1,6 prosent måneden før, ifølge tall som SSB la frem torsdag. 

Dermed har begge de to inflasjonstallene som er kommet siden Norges Bank la frem sine nye prognoser i slutten av juni vært høyere enn sentralbankens anslag. I juli økte gapet mellom prognosen og faktisk utvikling til 0,4 prosentpoeng.  

Prisveksten er det sentrale målet for sentralbankens rentepolitikk. Høyere prisvekst enn ventet trekker derfor isolert sett i retning av en høyere rente. Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets stror imidlertid ikke gapet mellom Norges Banks anslag og den faktiske utviklingen får Norges Bank til å tenke på renteoppgang med det aller første. 

 – Jeg tror ikke dette har all verden å si for rentepolitikken. Selv om inflasjonen ligger over Norges Banks anslag, så er den fortsatt lav. Norges Bank venter at den skal litt opp igjen utover høsten. Og det er gode argumenter for at vi skal ha lav inflasjon rundt deres anslag fremover, sier Bruce. 

Lenge til neste rentehopp

I de neste tre årene venter sentralbanken at kjerneinflasjonen vil holde seg stabilt på rundt 1,5 prosent, altså godt under målet om en inflasjon som over tid holder seg rundt 2,5 prosent. Dermed er det uansett lite som taler for renteoppgang med det aller første. 

– Hvis det skulle påvirke renteprognosen, så er det kun snakk om å skyve renteøkningen nærmere i tid, sier Bruce.

Ifølge sentralbankens renteprognose, som også omtales som rentebanen, kommer første renteøkning først mot slutten av 2019 dersom økonomien utvikler seg som ventet. Ifølge Bruce kan altså sommerens inflasjonsoverraskelser føre til at Norges Bank i sin neste renteprognose sikter seg inn mot at renteøkningen kommer noen måneder tidligere enn dette. 

Neste oppdatering av renteprognosen skjer i forbindelse med rentemøtet i slutten av september. Før arbeidet med prognosen sluttføres, får imidlertid sentralbanken inn ytterligere et inflasjonstall.

Flyktige flypriser

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets tror avviket mellom Norges Banks prognose og den faktiske inflasjonsutviklingen fort kan vise seg å være midlertidig. 

– Med mindre avviket er mer bredt basert enn det har vært frem til nå, så tror jeg Norges Bank vil være veldig forsiktig med å konkludere med at trenden i underliggende inflasjon er sterkere, sier hun.

Due-Andresen mener at det i stor grad er utviklingen i flyprisene, som svinger mye fra måned til måned, som har holdt inflasjonen over sentralbankens anslag i sommer. Flyprisene steg markert i både juni og juli i år, mens det tidligere gjerne bare har vært markert oppgang i én av månedene. 

– Det vi har sett tidligere er at sommermånedene er veldig spesielle, så man må se litt gjennom de særlig store svingningene, sier Due-Andresen. 

Hun tror derfor sentralbanken ønsker se en langt mer klar trend i inflasjonensutviklingen før det eventuelt vil få noe å si for rentebanen. 

– Man må se an litt før man konkluderer med at trenden er sterkere, sier Due-Andresen. (Vilkår)

Slik hacket de Tesla Model X
På en av verdens største hackerkonferanser i Las Vegas, demonstrerte kinesiske hackere og sikkerhetseksperter hittil ukjente sikkerhetshull i Tesla Model X.
00:37
Publisert: