– Sånn som markedet er blitt nå, med sterk manko på likviditet og mye nervøsitet, så er det viktig å unngå at ens egne handler blir for store for markedet.

Nordeas valutastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen følger kronekursen tett. I bankens kontorer i hovedstaden sitter en håndfull ansatte og flytter milliarder av kroner på vegne av store og små selskaper. Eek-Nielsen beskriver et ekstremt illikvid kronemarked, der kjøperne er få og selgerne mange.