– Vi tok feil av hvor mye optimismen i seg selv har satt i gang denne positive sirkelen, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Ifølge meglerhusets egen makroindeks er det hele 11 år siden drivkreftene bak veksten har vært like sterke som nå.

– Det er et samkjørt oppsving som er bredt basert mellom land og sektorer. Og det har også omfattet Norge, sier Haugland.

Onsdag la hun frem meglerhusets nye prognoser der anslagene for veksten både her hjemme og internasjonalt er justert markert opp sammenlignet med spådommene fra april i år.

– Optimismen har gitt en kraftigere økonomisk effekt enn vi hadde trodd, sier Haugland. 

Oljebremsen bak oss

For Norges del er vekstanslaget for inneværende år tatt opp 0,4 prosentpoeng til 2,0 prosent. Dette er en høyere vekst enn meglerhuset mener vi kan regne som normalvekst i økonomien. 

Meglerhuset anslår normalveksten til 1,75 prosent.

Også de neste tre årene vil veksten holde seg over normalen, noe som vil bidra til noe videre nedgang i arbeidsledigheten, ifølge prognosene. 

– Norsk økonomi har lagt oljebremsen bak seg. Det er positive krefter i sving i form av at den private delen av etterspørselen tar seg opp. Forbruket tar seg opp og bedriftsinvesteringene tar seg opp, sier Haugland. 

Oppsvinget dempes imidlertid av at kreftene som i stor grad har holdt økonomien flytende de siste årene er i ferd med å forsvinne. Begrenset rom for økning i oljepengebruken gjør at meglerhuset legger til grunn nøytrale impulser fra finanspolitikken fremover. Samtidig vil boligbyggingen avta, etter kraftig vekst de siste årene.

– I sum vokser norsk økonomi ganske stabilt i tiden som kommer, sier Haugland.

Moderat lønnsvekst

Hun tror likevel det er utsikter til svært moderat oppgang i lønnsveksten, til tross for at vekst over trend og fallende arbeidsledighet vil gi mindre ledig kapasitet og mer press i økonomien. 

– Vi nærmer oss en normalsituasjon i arbeidsmarkedet, men lønnsveksten forblir svak fordi det er en felles oppfatning blant partene i arbeidslivet om at norsk økonomi er nødt til å ta grep og ha kontroll over kostnadsveksten for å kunne konkurrere internasjonalt.

Utsikter til lav prisvekst gir imidlertid langt sterkere reallønnsutvikling enn i de foregående årene. 

– Det blir sterkere vekst i kjøpekraften i årene som kommer. Norske forbrukere vil nok oppfatte dette som om de er i en ganske god økonomisk situasjon, sier Haugland. 

Den lave prisveksten bidrar ifølge prognosene også til at Norges Bank venter med første renteøkning til slutten av 2019, som er identisk med sentralbankens egen prognose for utviklingen i styringsrenten. 

Venter videre boligprisfall

I boligmarkedet kommer imidlertid pilene til å fortsette å peke nedover det kommende året, ifølge meglerhusets prognoser. 

– Det innebærer en del fall i resten av dette året, og så blir fallet ganske lite gjennom første halvår neste år, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets. 

Fortsatt lave renter og bedre utsikter i norsk økonomi begrenser imidlertid hvor mye prisene vil falle, og fra midten av neste år venter han oppgang i prisene igjen. Meglerhuset venter at bruktboligprisene neste år i gjennomsnitt vil være 2,5 prosent lavere enn i år. 

Tror også på vekst på rundt to prosent

Meglerhuset Handelsbanken Capital Markets venter også at veksten i norsk økonomi vil holde seg på rundt to prosent de nærmeste årene. 

– I likhet med DNB så vurderer vi det som litt høyere enn det som er vekstpotensialet i norsk økonomi, noe som da fører til en forsiktig nedgang i ledighetsratene, sier seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken.

Han peker på at det store negative bidraget fra nedgangen i oljeinvesteringene etter hvert forsvinner, samtidig som de store positive bidragene fra boliginvesteringene også faller bort. 

– Når de litt midlertidige faktorene forsvinner ut, så lander vi på en vekstrate på to prosent de nærmeste årene, sier Grangård.(Vilkår)

Harald Eias foredrag til Norges mektigste kvinner
Harald Eia mener velferdsstaten er årsaken til at Norge har få kvinnelige toppledere i næringslivet.
12:39
Publisert: