Det sier Bjerke til TDN Direkt på Finansnæringens dag tirsdag.

Norges Bank besluttet i forrige uke å holde renten på 0,5 prosent, men bankens hovedstyre har enstemmig konkludert med at renten trolig blir satt opp etter sommeren.

- Bevegelse i renten er ganske bra

Dermed har hovedstyret oppjustert prognosen for renteutviklingen. Det bekymrer ikke DNB-sjef Rune Bjerke.

– Jeg vil si at bevegelse i renten er ganske bra. Hvis den blir liggende stabil eller for flatt lenge så kan investorer og sparere venne seg til at det ikke er bevegelse i rentene. Man må forholde seg til rentene på en måte slik at man vet at den kan gå opp og ned. Jeg vil si det er positivt at vi har små bevegelser i rentene, og jeg vil ikke si det er skadelig for norsk økonomi at det generelle rentenivået er noe høyere enn vi har i dag, sier Bjerke.

- Flinke

Han mener Norges Bank har balansert sine hensyn på en god måte de siste årene.

– Vi ser at Norges Bank nå legger vekt på inflasjonen på en litt annen måte enn tidligere. Inflasjonsmålet er redusert, samtidig vet vi at hensynet til finansiell stabilitet og ikke minst kronekursen teller med når de fastsetter styringsrenten. Jeg vil si at de har vært flinke til å balansere alle hensyn de siste årene, sier Bjerke.

Han ønsker ikke å kommentere at Norges Bank ser at marginer på utlån for bankene vil avta noe fremover.

– Vi har en ambisjon om å holde volumvektede marginer stabile over tid. Hvorvidt vi klarer det kan vi ikke si med sikkerhet, men det er vår ambisjon, sier Bjerke.(Vilkår)

- Hun tar en slags martyrrolle
Kjetil B. Alstadheim kommenterer Sylvi Listhaugs avgang som justisminister.
01:20
Publisert: