Mens en betydelig svekket oljepris er dårlig nytt for oljerelatert virksomhet, er det gode nyheter for energiavhengige virksomheter og forbrukere.

Det har fått tallknuserne i DNB Markets til å oppjustere forventingene til den økonomiske aktiviteten i USA.

- Oljeprisfallet slår raskt igjennom i amerikanske konsumpriser og gir dermed forbrukerne en bedre realinntektsutvikling, og dermed høyere forbruksvekst. Det er hovedeffekten, sier analytiker Knut A. Magnussen til Dagens Næringsliv tirsdag.

- Større fart inn i 2015

Meglerhuset venter nå en vekst målt ved brutto nasjonalprodukt (BNP) på 2,3 prosent i 2014, opp fra tidligere anslag på 2,0 prosent i august.

- Det har egentlig vært sterk utvikling siden andre kvartal, så vi har større fart inn i 2015, sier analytikeren.

En styrket dollar trekker i motsatt retning, men den effekten er ikke så dominerende ettersom amerikansk økonomi er ganske lukket , ifølge Magnussen. Samtidig utgjør skiferoljeproduksjonen fortsatt en for liten del av amerikansk økonomi til å ha vesentlig negativ betydning, påpeker han.

Oljeprisen nær halvert

DNB venter USA-veksten å stige til 3,4 prosent i 2015, som er en oppjustering på 0,4 prosentpoeng. For 2016 ventes BNP-veksten uendret til 2,8 prosent, mens 2017 ser en oppjustering på 0,1 prosentpoeng.

Siden sommeren har oljeprisene svekket seg over 45 prosent. Fra et toppnivå på 115 dollar fatet, handles nå et fat nordsjøolje til litt over 60 dollar, mens den amerikanske referanseoljen WTI ligger under 56 dollar. Det er de laveste nivåene på mer enn fem år.

Effekten av lavere oljepriser i den økonomiske aktiviteten er størst for USA, påpeker DNB Markets i en oppdatering med oppdaterte prognoser som ble offentliggjort tirsdag.

Høyere konsum

Oljeprisfallet slår raskt ut i lavere inflasjon blant annet på grunn av lavere avgifter, som bidrar til økt vekst i det private forbruket.

"Prisendringen i dollar er større enn for de andre valutaene. Gjennomslaget fra lavere oljepris på energiprisene er mye større i USA; Privat konsum og konsumtilbøyeligheten er høyere enn i andre land", heter det.

Samtidig er det amerikanske arbeidsmarkedet på vei frem. Korttidsledigheten, under 27 uker, er kommet ned til 4,0 prosent og langtidsledigheten til 1,8 prosent, ifølge meglerhuset.

Ser lavere ledighet

Magnussen mener det er potensial for at langtidsledigheten kan komme ytterligere ned.

- Tendensen har vært veldig klar. Ledigheten har gått ned, noen forsvinner ut, men også flere får jobb, sier analytikeren.

DNB Markets holder fast på en forventning om at første renteøkning kommer i mars 2015.

"Deretter venter vi en forsiktig renteoppgang, i tråd med Feds egne prognoser og betydelig lavere enn hva en Taylor-regel basert på Feds makroprognoser indikerer", skriver meglerhuset.

Les også: USA i dag: 7400 mrd. kr kan gå tapt
Vil ikke subsidiere høyere oljepriser
- Ikke lenger i stand til å håndtere overskuddssituasjonen
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.