Klokken ti onsdag ble DNB Markets' rapport «Økonomiske utsikter» sluppet.

I rapporten er det viet mye plass til utviklingen i eiendomsmarkedet, og DNB Markets anslår som et hovedscenario at boligprisveksten bremser opp i år, og kun har en marginal oppgang mellom 2018 og 2020.

Men DNB Markets vil ikke utelukke at omslaget kan bli «mer markert enn som så».

«Vi har derfor skissert et nedsidescenario, der prisene faller med nesten 20 prosent over de neste fire årene. Konsekvensene blir et mye svakere forløp (men intet fall) for privat forbruk, til tross for at styringsrenten senkes til null og kronen svekker seg. Vi anslår også at boliginvesteringene vil falle mye mer i scenariet med avtakende boligpriser», skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære og seniorøkonomi Kyrre Aamdal i rapporten.

 Peker på forskrift og tidligere historie

Det er særlig to årsaker til at DNB Markets åpner for at omslaget i boligmarkedet kan tenkes å bli større enn i hovedscenarioet:

1. Effektene av den nye boliglånsforskriften kan bli større enn ventet.

2. Historisk er perioder med svært høy boligprisvekst ofte blitt avløst av perioder med en mer markert nedgang. Videre skriver DNB Markets at man i Oslo ser tegn til forventningsdrevet prisvekst – og prisene kan falle brått om forventningene snur. Siden Oslo utgjør en stor del av det totale boligmarkedet i Norge, kan dette ha konsekvenser også for eiendomsmarkedet generelt.

 «Mye kan gå galt fremover»

I rapporten skriver DNB Markets at den globale veksten i bnp ser ut til å ta seg opp – og at den trolig vil øke enda mer det neste året – og påpeker at det er positivt at arbeidsledigheten fortsetter å falle i de fleste industriland, samtidig som inflasjonen kan være på vei opp.

Rapporten trekker frem de usikre politiske tidene man går inn i, med Donald J. Trumps kommende innsettelse som president i USA og Storbritannias kommende exit fra EU.

«Tross et noe lysere vekstbilde, er det mye som kan gå galt fremover. Risikofaktorene er uvanlig mange og alvorlige, fra handelskrig og økt proteksjonisme, via hard brexit til mulig valgseier for høyrepopulistiske partier i Europa. I tillegg øker gjelden fortsatt for kinesiske selskaper. Om en eller flere av risikofaktorene skulle materialisere seg, vil den økonomiske veksten bli svekket», skriver meglerhuset.

 Det forventer samtidig at oljeprisen vil bevege seg opp mot 70 dollar fatet i løpet av det neste året, hovedsakelig på grunn av den ferske Opec-avtalen om kutt i produksjonen.

Om norsk økonomi generelt, skriver DNB Markets at den fremstår som fortsatt svak, men ser for seg gradvis høyere vekst fremover, som en følge av at «oljeinvesteringsfallet flater ut og at lavere inflasjon løfter husholdningenes kjøpekraft noe».

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.