Torsdag morgen legger sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og hennes team av økonomer frem nye økonomiske prognoser.

Overfor DN forklarer seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB at anslagene tegner et optimistisk bilde av norsk økonomi.

– Økonomien vil hente seg godt inn i år og til neste år. Det er et pent bilde med blå himmel. Men så vet vi at vi er utsatt for en rekke risikoer, pandemien kan blomstre mer opp og vi risikerer nye nedstenginger, sier han.

Kan bli stans for heving i 2023

DNB-økonomene venter at Norges Bank vil heve styringsrenten i alt fem ganger innen utgangen av neste år. De første to vil komme i september og desember i år, før styringsrenten igjen blir hevet i mars og i juni, og så enda en gang mot slutten av neste år, fastslår de.

– Når det gjelder renteutsiktene er vi optimistiske. Det går nesten ikke an å se for seg at renten vil komme raskere opp, sier Aamdal.

Likevel trekker han frem at eventuelle nye nedstenginger som følge av smitteoppblomstring kan påvirke

Ved utgangen av neste år anslår økonomene at styringsrenten vil være på 1,25 prosent, men deretter tror de det er stopp for rentehevinger.

– Grunnen til at vi havner der, er at vi da vil ha en normal kapasitetsutnyttelse. Samtidig har andre sentralbanker lavere renter, og boligprisveksten er blitt mer dempet, sier Aamdal, og viser til at dette er faktorer som kan begrense hvor høyt sentralbanken vil heve renten.

Sammenlignet med Norges Bank har DNB Markets noe lavere anslag for den økonomiske veksten til neste år, men noe høyere anslag for 2023 og 2024. Økonomene venter at økonomien vil nå full kapasitetsutnyttelse i 2023, og at den vil holde seg der i 2024.

Handelsbanken tror på færre hevinger

Onsdag denne uken la også økonomene i Handelsbanken frem nye økonomiske anslag. I motsetning til DNB venter Handelsbanken at det kun blir to rentehevinger til neste år.

– Vi tror økonomien er sterk nok til å takle to rentehevinger i høst, men når vi kommer inn i neste år tror vi at Norges Bank må moderere seg for å ikke skremme husholdningene og bremse den økonomiske veksten mer enn nødvendig, sa sjeføkonom Kari Due-Andresen til DN onsdag.

Da Norges Bank la frem ny rentebane i juni, åpnet den for at styringsrenten vil bli satt opp to ganger i år, og tre ganger til neste år. Norges Banks rentebane illustrerer sentralbankens prognose for styringsrenten, og legges frem sammen med Pengepolitisk rapport fire ganger i året.

– Vi tror tre rentehevinger er litt i overkant, understreker sjeføkonomen.

Styringsrenten har ligget på null prosent siden 7. mai i fjor. Da ble den kuttet fra 0,25 prosent. I mars i fjor kuttet Norges Bank styringsrenten først fra 1,5 prosent til 1,0 prosent, før den igjen ble senket til 0,25 prosent én uke etterpå.

Venter sterk vekst

I rapporten viser DNB-økonomene at gjenåpningen av samfunnet har ført til en kraftig oppgang i økonomien i andre kvartal.

I år anslår de at den økonomiske veksten, målt ved økningen i bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge, vil være på 3,8 prosent. Til neste år ser de for seg en vekst på 3,5 prosent, før den vil gå ned til 1,5 prosent i 2023 og 2024.

DNB-økonomene venter også en sterk vekst i det private forbruket i år og til neste år, på henholdsvis 3,1 og 7,4 prosent.

Det trekkes også frem at arbeidsledigheten har falt betydelig fra toppen under pandemien.

– Arbeidsledigheten vil komme ned til noe som er et normalt nivå, sier Aamdal.

I 2022 anslår de at arbeidsledigheten vil være på 2,5 prosent, før den faller videre til 2,4 prosent i 2023. Før pandemien var den registrerte ledigheten på 2,2 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.