Onsdag oppdaterte DNB Markets sine prognoser for norsk og global økonomi.

Meglerhuset fastholder sitt syn om at Norges Bank vil vente med å sette opp styringsrenten til september 2019. Samtidig ser økonomene fire alternativer som i kombinasjon kan «trigge» en renteoppgang allerede til neste år:

1. Kronekursen løfter importert inflasjon

2. Sentralbanker strammer til hos viktige handelspartnere

3. Boligmarkedet snur ved nyttår

4. Arbeidsmarkedet strammes til og lønnsveksten tar av

– Hver for seg vil de alternative premissene neppe gi overvektssannsynlighet for en renteheving fra Norges Bank i 2018, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering.

– En kombinasjon av premissene kan imidlertid gjøre susen, skriver økonomene.

Tror på styrket krone

Kronen har den siste tiden svekket seg til finanskrisenivå.

DNB Markest tror at kronekursen styrker seg mot euro gjennom 2018. Ved slutten av året venter økonomene en kurs på 9,30, mot dagens nivå på over 9,80.

– Svekkelsen av kronen har vært mye kraftigere enn det fundamentale forhold tilsier. Nå oppjusterer vi våre anslag en del, sier Aamdal.

Han kan riktignok ikke utelukke at kronekursen i stedet svekker seg videre.

I så tilfelle vil dette etter hvert føre til en kraftig oppgang i prisene på importerte varer. En høyere inflasjon enn antatt kan igjen bety raskere renteoppgang, fremholder meglerhuset.

Oppdaterte valutaanslag fra DNB Markets:

Risiko for boligprisvekst

DNB Markets anslår videre at boligprisene fortsetter å avta i 2018.

De nominelle boligprisene på landsplan har falt 5,6 prosent siden toppen i april, viste ny statistikk fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge tirsdag.

– Mange usolgte boliger og utsikter til økt tilbud av nye boliger i første halvdel av 2018 gjør at vi anser sannsynligheten for at boligmarkedet snur ved nyttår som relativt lav, skriver økonomene i onsdagens oppdatering.

De kommer samtidig med en advarsel:

– Hvis 2017-fallet hovedsakelig har vært drevet av et sentimentskift, som har fått flere boligkjøpere til å velge å selge sin forrige bolig før de kjøper en ny, kan det positive omslaget komme raskt.

Aamdal og Fjære legger til at boligprisene også kan skyte ytterligere fart dersom myndighetene i tillegg velger ikke å fornye boliglånsforskriften, som gjelder til 30. juni 2018. Meglerhuset tror kravene til boliglån som gjelder Oslo spesielt fjernes, men at de opprettholdes for resten av landet.

– Dersom boligpriser og gjeldsvekst skulle tilta fra tidlig neste år, vil hensynet til finansiell stabilitet igjen bli et mer tungtveiende argument for å få renten opp.

– Da anser vi sannsynligheten for at renten settes opp som middels høy, skriver DNB-økonomene.

Mulighet for sterkere opptur

Når det gjelder risikoen for strammere pengepolitikk blant viktige handelspartnere, trekkes spesielt Sverige frem.

– I Sverige er ressursutnyttelsen allerede svært høy. Lønnsveksten har så langt vist få tegn til å tilta, men historiske erfaringer tilsier at den kan komme betydelig opp. Om så skjer kan Riksbanken heve renten allerede i juli 2018, skriver Aamdal og Fjære.

– Om rentene stiger ute vil Norges Bank kunne heve sin rente uten at kronekursen styrker seg betydelig, og slik begrense de negative effektene på inflasjonen og eksportsektoren, skriver de.

Til slutt ser meglerhuset en mulighet for at oppsvinget i norsk økonomi blir sterkere enn det i utgangspunktet venter.

– Dersom lønnsveksten skulle skyte fart neste år, er sannsynligheten for at Norges Bank setter opp renten høy, påpeker økonomene.

Onsdagens oppdatering kommer mellom to store konjunkturrapporter fra meglerhuset i august og januar.

DNB Markets understreker at det er usannsynlig at de fire faktorene inntreffer på en gang.

– En betydelig bedring i arbeids- og boligmarkedet, og sterkere lønnsvekst vil trolig gi en vesentlig sterkere krone. Det gjør det vanskelig for Norges Bank å heve renten, med mindre pengepolitikken strammes til internasjonalt, skriver økonomene.

Norges Bank vil til neste uke, 14. desember, offentliggjøre sin siste rentebeslutning sammen med en ny utgave av «Pengepolitisk rapport». Hovedstyret har holdt styringsrenten uendret på 0,5 prosent siden mars i fjor.

Sentralbankens prognose for renteutviklingen, den såkalte rentebanen, ble sist oppdatert på rentemøtet i september. Den viste at det er størst sannsynlighet for at renteøkning kommer i juni 2019. Dagens svake kronekurs er nå et av hovedargumentene for at mange tror Norges Bank vil oppjustere sin rentebane til uken. DNB Markets tror sentralbanken vil vente med å sette opp renten, til tross for en oppjustert rentebane.

Utvalg av DNBs anslag for økonomisk vekst, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp). Endring fra augustanslagene i parentes.

DNBs oljeprisanslag(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Statistene i en av de viktigste julemytene ble superkjendiser. Det er bare et problem
Kjetil Wiedswangs julekalender: Dette er julens dårligst forankrede historie.
01:19
Publisert:
BOLIGBASEN

Hva gikk boligen for? Sjekk historiske priser på hus og hytter over hele landet.

Klikk her