Det synes å være unison enighet om at hovedstyret i Norges Bank for 9. gang på rad ender opp med å holde styringsrenta på 0,5 prosent, slik den har vært siden 17. mars i fjor.

– Det er større sannsynlighet for rentekutt enn renteøkning. Men Norges Bank har gitt klare signaler om at de ikke har lyst til å gå under 0,50. Det skal en god del til for at rentene blir endret. Renteøkning er helt usannsynlig med den lave inflasjonen vi har nå, sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce til NTB.

Denne gangen har Norges Bank bestemt at de vil legge ut referat med stemmegivning fra møtet.

– Det vil være interessant å se om det er medlemmer i hovedstyret som mener det er feil å se bort fra det vedtatte inflasjonsmålet på 2,5 prosent, slik sentralbanken nå gjør. Det vil også være interessant å se om ett eller flere medlemmer faktisk stemmer for rentekutt, eller er uenige, sier Bruce.

Løft i rentebanen

I rentebanen som Norges Bank la fram i mars lå det en 40 prosents sannsynlighet for rentekutt i det kommende rentemøtet. Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets ser på dette som et signal om at det er større sjanse for rentekutt enn renteøkning.

– Vi venter at Norges Bank holder renten uendret, men løfter rentebanen noe. Vi tror Norges Bank fortsatt ønsker å signalisere at det er litt større sannsynlighet for rentekutt enn for renteøkning, men aller mest at renten blir uendret de neste par årene, sier Aamdal.

Heller ikke direktør Tom Robin Solstad Nøis i Sparebank 1 Nord-Norge ser på renteendring som et sannsynlig utfall av rentemøtet.

– Vi tror ikke det blir noen renteendring. Vi legger også til grunn at det heller ikke vil bli noen markant skift i rentebanen, sier Nøis til NTB.

Fallende rente ute

Alle de tre analytikerne legger vekt på at det ikke har skjedd viktige endringer siden det forrige rentemøtet i mai som skulle påvirke renten. De peker på at veksten har vært større enn de trodde, og at kronen fortsatt er svak.

– Bildet av internasjonal økonomi er også bra. I utlandet ser vi at det har kommet fallende rente. Utflatingen vi ser i boligmarkedet tar litt luven bort fra at renten må settes opp, så vi er ganske sikre på at renten blir uendret, sier Tom Robin Solstad Nøis.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Juni kan være så hektisk for småbarnsforeldre at noen drømmer om å havne på sykehus for å få litt fred
– En gang var juni sol og utepils, nå er det bare stress
02:21
Publisert: