Torsdag morgen la sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og hennes team av økonomer frem nye økonomiske prognoser.

Overfor DN forklarer Haugland at anslagene tegner et klart mer negativt bilde av norsk økonomi enn tidligere.

– Vi tenker at vi får en skikkelig oppbremsing i økonomien med svak utvikling, spesielt nå i vinter. Rentehevingene og de høye inflasjonstallene vil bremse forbruket kraftig, likevel kommer norsk økonomi til å komme ganske godt ut av det. Omgivelsene våre blir tyngre rammet, sier Haugland

Torsdag forrige ble det klart at Norges Bank hever styringsrenten med nye 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent. Det er ti år siden sist gang renten var så høy.

DNB Markets venter at Norges Bank igjen hever renten 0,5 prosentpoeng i september, og ytterligere 0,25 prosentpoeng både i november og desember. Det bringer styringsrenten opp til 2,75 prosent ved utgangen av året.

Rentekutt

Økonomene tror fortsatt høy prisvekst og betydelig høyere rentenivå vil ramme husholdningenes kjøpekraft og spår en tøff vinter for husholdningene.

– Vi venter lavere inflasjon neste år og en betydelig lønnsvekst neste år som betyr at vi får oppgang i reallønningene, som vil støtte opp om kjøpekraften. Det bidrar etter hvert til å snu den svake utviklingen, men i årene som kommer venter vi at veksten vil ligge litt under normalen, sier Haugland.

Hun viser til at også arbeidsledigheten gradvis vil øke igjen, og prisveksten vil avta.

– Derfor tror vi at Norges Bank senker renten gradvis fra 2,75 prosent mot slutten av neste år ned mot to prosent, sier Haugland.

Norges Bank har selv signalisert at styringsrenten kan øke til over tre prosent etter sommeren 2023.

– Vi tror at rentenivået stopper tidligere enn hva Norges Bank anslår på grunn av svakheten i forbruket. Norges Bank kommer til å se nedkjølingen som de er der ute og se en vedvarende oppgang i arbeidsledigheten, slik at renten etter hvert settes ned, men ikke ned til nivåene vi har hatt til nå, sier Haugland

Full brems i boligprisveksten

Boligprisveksten har vært særdeles sterk gjennom pandemien, etter at boliglånsrentene har vært rekordlave. DNB-økonomene venter en betydelig nedkjøling i boligmarkedet fremover.

– Totalt sett ser vi for oss en periode hvor boligprisene faller. Det skal ikke kraftig ned, men det vil falle noe før det flater ut. Samtidig er tilbudssiden relativt begrenset, særlig på Østlandet, noe som vil bidra til å holde prisene oppe selv med høyere rente, sier Haugland.

DNB Markets venter en boligprisvekst på 5,2 prosent i år, men at prisene vil være uendret til neste år. Deretter ser de for seg en boligprisvekst på litt over to prosent i 2024 og 2025.

Anslår resesjon i Europa og USA

Haugland viser til at til tross for at de venter at norsk økonomi vil klare seg relativt bra fremover, ser det verre ut for våre handelspartnere. DNB Markets venter resesjon både i eurosonen og USA.

– Det vil være ulik timing på resesjonene. Vi ser for oss at Europa går inn i en tidlig resesjon nå mot slutten av året. Mye av årsaken vil være energiknappheten som kommer i tillegg til inflasjonstallene og rentehevingene. Mens vi tror USA først vil havne i en resesjon etter nyttår. Da tror vi at eurosonen vil ha vært gjennom det verste, men det avhenger veldig av energikrisen.

Norsk økonomi slipper med sin energirikdom trolig unna med en tilbakegang i økonomien, anslår DNB Markets. Likevel legger ikke sjeføkonomen skjul på at det er veldig stor usikkerhet knyttet til anslaget. Det er mange usikkerhetsfaktorer, som blant annet energikrisen og den geopolitiske situasjonen i Europa.

– Sentralbankene er fortidens «høye og mørke» i kampen mot inflasjon, men vi kan ikke utelukke at de raskt snur om mye mer enn vi anslår når resesjon er et faktum i USA, sier Haugland.

De globale aksjemarkedene opplevde en smertelig nedtur i første del av 2022. Likevel har energitunge Oslo Børs holdt seg oppe.

– Fremover ser vi for oss at investeringene i Norge går oppover. Vi har indikasjonene på at det blir en merkbar økning av investeringer i industrien. Spesielt fastlandsbedriftene og oljenæringen i tiden som kommer, sier Haugland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.