Den norske PMI-indeksen stupte til et rekordlavt nivå i mars, og indeksen for april viste få tegn til bedring.

Tirsdag formiddag ble tallene for mai lagt frem, og de viser en svak bedring for industrien. Den norske PMI-indeksen steg til 45,9 poeng.

«Slik det ser ut nå nådde indeksen en bunn i mars», skriver DNB og Nima i rapporten.

På tross av en bedring i mai er det ikke bare fryd og gammen for norske industribedrifter.

«Det er fortsatt flere som oppgir at aktiviteten har falt enn de som rapporterer om økt aktivitet».

På forhånd ventet analytikerne en indeks på 45,5, ifølge estimater hentet inn fra Bloomberg. Tallene var dermed noe bedre enn ventet.

Lavere aktivitet

PMI-indeksen er en indeks basert på en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer som indikerer utviklingen i økonomien. Globalt er disse indeksene svært anerkjent, fordi de tidlig fanger opp økonomiske svingninger. Den norske indeksen har ikke en like god historikk, og kan svinge mye.

Utgangspunktet for indeksen er at tallet 50 markerer skillet mellom økende og fallende aktivitet. Jo nærmere 100, desto flere bedrifter melder om økende aktivitet. En PMI på 45,9 vil det med andre ord fortsatt være tegn på lavere aktivitet.

De viktigste delindeksene for antall nye ordre, produksjon og sysselsetting steg alle markant i mai. Likevel ligger alle godt under 50. Delindeksen leverandørenes leveringstid falt med 10,9 poeng til 64,9 i mai. En høy indeks betyr lang leveringstid, og er ofte assosiert med høy aktivitet. I disse koronatider er ikke dette like positivt.

«Nå reflekterer det trolig transportproblemer og mangel på deler», skriver DNB og Nima.

Tregere oppgang i Norge

Handelsbanken ventet en bedring av indeksen. I sin morgenrapport peker de på at dette er den samme utviklingen som har vært hos Norges handelspartnere.

«Her hjemme vil vi nok også se en tregere oppgang enn blant flere av våre handelspartnere, ettersom de oljerettede delene av norsk industri vil tynges av fallet i oljeinvesteringene. Operatørene på norsk sokkel var tidlig ute med å varsle kutt i sine investeringer, og samlede petroleumsinvesteringer vil ikke bare falle i år men desto mer til neste år», skriver Handelsbanken.

Større trend

Bedrede PMI-tall er en del av en større trend av makrotall som viser bedring for norsk økonomi. Fredag kom tall som viste at norsk konsumtillit bedret seg betraktning fra april til mai. Arbeidsledigheten falt til 6,4 prosent, og tall fra detaljhandelen viste at nordmenn shoppet 4,8 prosent mer i april enn måneden før.

«Det er heller flere indikasjoner på at aktiviteten i norsk økonomi begynte å ta seg opp igjen gjennom april, ettersom økonomien gradvis begynte å åpne mot slutten av måneden», skriver Handelsbanken.

Det er likevel langt igjen til toppen.

«Det er langt opp til det som var utgangspunktet for norsk økonomi før korona- og oljekrisen inntraff. Nettopp derfor står vi trolig overfor et varig verditap for norsk økonomi. Det vil si at selv om arbeidsledigheten skal videre ned fra toppen, forventes den å være forholdsvis høy de neste årene», skriver Handelsbanken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.