Etter et kortvarig brannsalg i timene etter presidentvalget var avgjort, snudde stemningen i markedene da Donald Trump holdt sin første tale som nyvalgt president onsdag morgen.

Årsaken kan være at Trump var relativt balansert i sin seierstale eller fordi hans planlagte finanspolitiske stimulanser kan støtte betydelig oppunder veksten i amerikansk økonomi, resonnerer Jeremy Hale, global sjef for makrostrategi og aktivaallokering i den amerikanske storbanken Citi, sammen med resten av analytikerteamet sitt i en oppdatering til kundene fredag denne uken.

«Vi tror så absolutt at den rådende enigheten om den økonomiske risikoen knyttet til Trump er for pessimistisk. Til tross for noen uheldige utbrudd i løpet av valgkampen, kan hans ekspansive finanspolitikk kanskje være akkurat det verdensøkonomien, og spesielt amerikansk økonomi, trenger», skriver Hale og teamet hans

Finanspolitiske lettelser

Citi-strategene peker på at en Trump-ledet regjering trolig vil rette oppmerksomheten mot finanspolitiske lettelser gjennom kutt i selskapsskatten, kanskje inkludert et skatteamnesti for amerikanske selskapers kontantbeholdninger i utlandet, kutt i personskatten og en kraftig oppjustering av investeringene i infrastruktur.

Det uavhengige rådet for ansvarlig budsjettpolitikk i Washington, D.C, som støttes av begge partiene, har beregnet at budsjettunderskuddet vil øke med rundt 5000 milliarder dollar over de neste ti årene dersom alle Trumps valgkampløfter skal innfris.

«Men ulikt syn på finanspolitikken blant republikanerne innebærer at det er stor usikkerhet rundt størrelsen på de endelige finanspolitiske lettelsene», skriver Citi-strategene.

De har merket seg at markedene uansett har startet å prise inn betydelig finanspolitiske lettelser.

Fremover venter de at rentenivået derfor vil øke og at dollaren vil styrkes.

«Med muligheten for langt mer stimulerende finanspolitikk med Trump, tror vi rentesyklusen har snudd».

Dette lover også bra for dollarens del, konstaterer Citi-strategene.

Kan dra aksjer videre opp

De mener også risikable verdipapirer, som aksjer, kan dra nytte av økte finanspolitiske stimulanser, siden stimulansene vil komme i en periode der økonomien ikke er i resesjon.

«Alt annet like, indikerer dette at risikable eiendeler skal få mer støtte».

Samtidig peker de at mange år med pengepolitisk støtte og kvantitative lettelser har drevet prisingen av aksjer høyere de siste årene. Amerikanske aksjer har i dag en historisk høy pris i forhold til selskapenes inntjening (P/E). Dersom inntjeningen etter hvert kommer opp, kan aksjer fremdeles ha mer oppside. Citi-strategene understreker likevel at nettopp høy verdsettelse vil hindre en videre, massiv oppgang for aksjer.

Fra defensive til sykliske aksjer

De peker også på at det skjer en reversering av utviklingen som har vært typisk innen aksjer den siste tiden:

  • Vekstaksjer, som typisk prises på et stort inntjeningspotensial i fremtiden, har lenge utkonkurrert verdiaksjer, som typisk prises på at de har vist god og stabil inntjening over tid.
  • Defensive aksjer, som typisk påvirkes mindre av økonomiske opp- og nedgangstider, har lenge utkonkurrert sykliske aksjer, som i større grad påvirkes av den økonomiske utviklingen.

Utviklingen er ifølge Citi-strategene allerede i ferd med å snu og kan forsterkes ytterligere fremover.

Flere renteøkninger

Samtidig råder de investorene til å være på vakt mot hyppige renteøkninger fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.

Citi-strategene peker på at det allerede er priset inn flere renteøkninger nå enn før valgresultatet ble klart.

«Fed vil komme mye mer i søkelyset nå. Mer spesifikt, ut fra tidligere hendelser, bør investorer overvåke risikoen for at Fed strammer for mye inn som en respons på den finanspolitiske stimulansen og dermed tar livet av den påfølgende økonomiske oppturen», skriver Citi-strategene i oppdateringen.

«En overraskelse for oss»

Sjeføkonom Johnny Bo Jakobsen i Nordea Markets har også merket seg at markedene har respondert positivt på Trumps seierstale.

«Den generelt velvillige markedsreaksjonen vi har sett så langt etter presidentvalget er en overraskelse for oss», skriver han i en oppdatering til kundene fredag.

Derfor har han lagt bort prognosene meglerhuset laget på forhånd i tilfelle Trump skulle stikke av med seieren. Enn så lenge holder meglerhuset seg til de opprinnelige prognosene, der hovedscenarioet var at Hillary Clinton ble USAs neste president.

«I alle fall inntil vi vet mer om president Trumps hensikter, inkludert hans økonomiske plan».

«Dersom president Trump går tilbake på retorikken rundt handelsproteksjonisme og retter oppmerksomheten mot skattekutt og offentlig forbruk, kan resultatet være positivt for amerikansk økonomi og følgelig gjøre det mer sannsynlig med ytterligere innstramning fra Fed», skriver Jakobsen.

«Men om oppmerksomheten rettes mot proteksjonisme, toll, immigrasjon, deporteringer og en endring i ledelsen av Fed, kan et heller negativt scenario komme i spill», legger sjeføkonomen til.

Følg markedene med DN Investor

Les også: 

I denne delen av markedet er det ingen tvil om frykten for Donald Trump er høyst reell (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Voldsom renteoppgang etter Trump-seieren - Mye av det han har sagt er helt galimatias. Punktum