Oppdateres!

Den europeiske sentralbanken setter opp innskuddsrenten med 0,25 prosentpoeng.

Dermed er det nye rentenivået 3,25 prosent, skrudd opp fra et nivå på minus 0,5 prosentpoeng i fjor sommer via to triple, fire doble og nå en enkel renteheving.

– Inflasjonsutsiktene er fremdeles for høye, for lenge, innleder den europeiske sentralbanken en uttalelse.

I minuttene etter beslutningen priser rentemarkedet inn en topp på 3,7 prosent i september, der det forrige uke priset inn en topp på 3,9 prosent ved samme tid.

På pressekonferansen i etterkant, uttalte ECB-sjef følgende:

– Det er veldig klart at ECB ikke pauser.

Før rentebeslutningen torsdag var ECBs innskuddsrente på tre prosent, mens økonomer og markedsaktører har vært delte i synet på neste skritt:

Både dobbeltheving, som ville vært den fjerde på rad, og nedtrapping til et renteløft på 0,25 prosentpoeng har vært løftet frem.

– Det styrende rådet i sentralbanken vil fortsette å ha en datadrevet tilnærming i arbeidet med å bestemme hvilket innstrammende nivå som er passende, og hvor lenge dette skal vare, skriver sentralbanken i en uttalelse.

Rentenivået i eurosonen er nå det høyeste siden 2008.

– Fremtidige beslutninger vil sørge for at rentene vil være på passelig innstrammende nivåer, for å få komme tilbake til inflasjon i tråd med målet om to prosent innen rimelig tid, og vil bli holdt på det nivået så lenge det trengs, skriver ECB.

Flere makrotall inn mot rentebeslutning

Tirsdag denne uken kom europeiske tall for kjerneinflasjonen i april inn noe lavere enn ventet, som fikk flertallet til å peke i retning enkeltheving, skrev Bloomberg. I tillegg viser ferske tall at eurosonens samlede økonomiske vekst var noe lavere enn ventet i første kvartal, som i seg selv taler i retning enkeltheving.

En ny utlånsundersøkelse utført for ECB viser også at etterspørselen etter lån fra bedrifter falt det raskeste siden finanskrisen i første kvartal. Bankuroen vil også forsterke innstrammelsen av kredittilgangen, presse ned etterspørselen og svekke prispresset, mener økonomer Financial Times har snakket med.

– Fremdeles usikkert

Det var likevel ikke nok til å overbevise tungvektere som Bank of America og JPMorgan Chase, som begge holdt fast på anslag om ny dobbeltheving. Den underliggende prisveksten holder seg fremdeles langt høyere enn to prosent, samtidig som lønnsveksten i eurosonen tiltar.

Markeder og økonomer har til sammenligning vært langt mer samstemte i spådommer om enkle renteøkninger fra amerikanske Federal Reserve og Norges Bank – spådommer de har fått helt rett i.

– Hovedinflasjonen har falt de seneste månedene, men det underliggende prispresset holder seg fortsatt sterkt. Samtidig forplanter de tidligere renteøkningene seg på kraftfullt vis inn i eurosonens finansierings- og monetære forhold, samtidig som forsinkelseseffekten og hvor kraftig dette slår ut i realøkonomien, fremdeles er usikkert, skriver sentralbanken.

ECB opplyser også at det fremover vil kjøpe færre obligasjoner for å erstatte rentebrev som utløper, i et ledd i arbeidet med å slanke sentralbankens balanse. Sentralbanken har kjøpt obligasjoner i rikt monn siden 2015 for presse opp verdien – og senke rentene, for å forsøke å akselerere økonomien i eurosonen.

Nå forsøker sentralbanken som kjent å bremse den europeiske økonomien, og derfor slanker den altså balansen. ECB vil selge unne obligasjoner for 25 milliarder euro i måneden fra juli av, opp fra en salgstakt på 15 milliarder euro i måneden i dag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.