Som ventet holdt Den europeiske sentralbanken (ECB) styringsrenten uendret på null prosent under rentemøtet i Latvia torsdag ettermiddag. Det som var spennende var om ECB ville si noe om verdipapirkjøpene, og her leverte sentralbanksjef Mario Draghi.

For aller første gang annonserte sentralbanken at de nå ser slutten på den til dels ekstremt ekspansive pengepolitikken som har pågått i over tre år.

Siden mars 2015 har ECB gjennomført store verdipapirkjøp for å gi mer fart til økonomien. Målet er å få ned rentene på lån med lengre løpetid.

Allerede i september skal de månedlige verdipapirkjøpene halveres til 15 milliarder euro, før de skal avvikles innen utgangen av desember.

– Dette er begynnelsen på slutten av den ekstreme pengepolitikken, og det er en milepæl. Det er et stort eksperiment som går mot slutten, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

«Veldig viktig for Norges Bank»

Haugland var en del av mindretallet som hadde spådd at ECB kom til å annonsere reduseringen av verdipapirkjøpene på rentemøtet torsdag, men hun ble overrasket over at ECB var så klare på at de vil avslutte kjøpene i desember.

– Det gir en følelse av at de sitter med selvtillit, og så langt det er mulig fjerner spekulasjonene om at kjøpene vil forlenges.

Annonseringen til ECB gir større rom til Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen, mener Haugland.

– Dette er veldig viktig for Norges Bank, for hvis ECB hadde fortsatt med verdipapirkjøpene, så hadde mulighetene til Olsen blitt svært begrenset, sier hun.

Haugland sier at hun hadde tro på at Norges Bank skulle heve renten i september uansett, men at dersom Øystein Olsen hadde fortsatt med to rentehevinger til, uten av ECB hadde gjort noe, så hadde det gjort at kronen hadde styrket seg betydelig.

Euroen svekker seg

Euroen svekket seg litt mot dollaren i etterkant av rentebeslutningen, noe som henger sammen med at ECB nå varsler at dagens lave renter vil ligge i ro til over sommeren 2019. Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets sier at de hadde ventet en renteheving i ECB i andre kvartal 2019, i likhet med de fleste andre av analytikerne.

– Dette kan trekke ned forventningene til rentene i eurosonen fremover, noe som kan skyve rentehevingene til Norges Bank ut i tid, sier sjeføkonomen.

Nyheten fra ECB om slutten på verdipapirkjøp kan altså isolert sett gjøre det lettere for Norges Bank å sette opp renten, mens nyheten om at ECB ikke skal heve renten før over sommeren 2019 isolert sett tolkes som et argument for at en norsk renteheving kan drøye.

Kari-Due Andresen understreker at hun uansett tror Norges Bank setter opp renten i september

– Nå vil nok mange skyve på anslaget for den første rentehevingen i eurosonen til tredje kvartal 2019, og Draghi åpnet også for at det kunne bli senere, dersom de økonomiske dataene skulle tilsi det, sier Due-Andresen.

Ikke sunt med så lav rente i Norge

Sjeføkonom i Swedbank, Øystein Børsum, mener det er vanskelig å overdrive betydningen av annonseringen ECB kom med torsdag ettermiddag.

– Dette er en merkedag. Vi er i ferd med å lukke et kapittel om en helt eksepsjonell form for pengepolitikk som har pågått de siste ti årene, sier Børsum.

At sentralbanken nå skal slutte å kjøpe statsobligasjoner, vil ifølge Børsum føre til at rentene på lån med lengre løpetider går opp.

– Etterspørselen etter statsobligasjoner har vært kunstig høy, og dette har vært formålet med politikken. Vi må regne med at rentene stiger, og det vil påvirke oss her hjemme i Norge, sier Børsum.

Han påpeker at det normalt er sånn at den første sentralbanken som setter opp renten blir straffet med en høyere valutakurs, og at jo mer fokus det er på at normaliseringen kommer i Europa, jo mer rom er det for Norges Bank til å sette opp renten her hjemme.

– Og en høyere rente er det definitivt behov for, for veksten i økonomien er på vei oppover. For en økonomi som går så bra, så er det ikke sunt å ha en så lav rente, konkluderer Børsum. (Vilkår)

– To modeller falt i havet og tre ble sendt til pumping
Ronnie Ottem lever av å lage fester for andre. Her er festfikserens beste råd for å lage den perfekte sommerfesten.
01:38
Publisert: