Den europeiske sentralbanken ECB har besluttet å holde rentene uendret etter torsdagens rentemøte, opplyser sentralbanken i en pressemelding.

Det var ikke ventet renteendringer dette møtet, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.

Sentralbanken opplyser også at støttekjøpene av verdipapirer i markedet fortsetter som planlagt.

Før pressekonferansen med sentralbanksjef Mario Draghi klokken 14.30 er det knyttet spenning til om han vil kommentere den sterke utviklingen for euroen den siste måneden. Siden begynnelsen av desember har den felleseuropeiske valutaen blitt styrket rundt fem prosent mot amerikanske dollar. Sterkere euro svekker europeiske bedrifters konkurranseevne i resten av verden.

Eurobevegelsen fikk ekstra fart etter at referatet etter ECBs rentemøte i desember ble tolket i retning av at sentralbanken for euroområdet ønsker en raskere renteøkning enn så langt signalisert.

Uendret rente

ECB har ikke gjort endringer i rentene siden de ble satt ned til dagens nivå i mars 2016.

  • Sentralbankens styringsrente holdes etter torsdagens møte uendret på null prosent. Styringsrenten er renten på sentralbankens ordinære refinansieringsoperasjoner, som er sikrede lån til bankene med en ukes varighet.
  • Innskuddsrenten, som bankene får for innskudd over natten i sentralbanken, holdes uendret på minus 0,4 prosent.
  • Utlånsrenten, som bankene betaler for sikrede lån over natten fra sentralbanken, holdes uendret på 0,25 prosent.

Støttekjøpene fortsetter som planlagt

Sentralbanken opplyser at støttekjøpene av verdipapirer i markedet fortsetter som planlagt. Fra og med januar i år er kjøpene blitt redusert til 30 milliarder euro per måned, slik sentralbanken varslet på rentemøtet i oktober i fjor.

Kjøpene skal foregå frem til september, eller så lenge det er behov for det. Kjøpene skal uansett fortsette frem til sentralbankens råd ser at inflasjonen er på vei mot målet om en prisvekst som er nær, men under to prosent, heter det i pressemeldingen.

Sentralbanken understreker også at størrelsen på de månedlige kjøpene kan økes igjen dersom det er behov for det.

Sentralbanken opplyser at den vil reinvestere innbetalinger av renter og forfall på obligasjonslånene i en utvidet periode også etter at oppkjøpsprogrammet er avsluttet.(Vilkår)

Canadas statsminister: – Når kvinner snakker ut, er det vårt ansvar som ledere å lytte – og å tro
«Justin Trudeau har litt av de samme taleegenskapene som Barack Obama. Han blir ikke brydd av å ta de store ordene i bruk eller legge på en god dose moralsk patos.» skriver Kjetil B. Alstadheim i sin skisse fra Davos. Les den i lenken under.
01:46
Publisert: