Den europeiske sentralbanken (ECB) holder rentemøte i Latvia på torsdag, og økonomene er svært uenige om hva ECB kommer til å gjøre.

Bare så det er sagt, absolutt ingen tror at sentralbanksjef Mario Draghi kommer til å røre styringsrenten, som har ligget på null prosent siden mars 2016.

Spenningen knytter seg til hvor lenge ECB kommer til å fortsette med månedlige verdipapirkjøp på 30 milliarder euro. Gjennom slike kjøp holder man rentene i markedet nede, noe som bidrar positivt til økonomien.

Svake nøkkeltall

Sentralbanksjef Draghi har tidligere sagt at verdipapirkjøpene vil avsluttes i september, men at de kan fortsette lenger dersom det blir nødvendig. Torsdag kan han komme med nye svar.

Rentemøtet kommer etter en tid med flere skuffende økonomiske tall for euroområdet.

– De svake tallene har fortsatt ut i april, og vi tror ikke de er midlertidige lenger, sier Andrew Bosomworth i forvaltningsselskapet Pimco.

Den svake økonomiske utviklingen bør ifølge Bosomworth føre til at ECB fortsetter å kjøpe verdipapirer i markedene lenger enn antatt.

– Vi trodde at ECB ville stanse verdipapirkjøpene innen utgangen av året, men vi endret mening for to dager siden. Nå tror vi at de vil fortsette til ut mars neste år, sier Bosomworth.

Tror på avgjørelse

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror imidlertid at sentralbanken allerede nå kan varsle at det går mot slutten på verdipapirkjøpene.

– Vi tror ECB kommer til å slippe katten ut av sekken og annonsere hva de vil gjøre med verdipapirkjøpene, sier Haugland.

Sjeføkonom Kjersti Hauglandi DNB Markets går mot strømmen i forkant av ECB-møte på torsdag.
Sjeføkonom Kjersti Hauglandi DNB Markets går mot strømmen i forkant av ECB-møte på torsdag. (Foto: Gunnar Blöndal)

Sjeføkonom og styremedlem i ECB, Peter Praet, indikerte sist uke at det kunne gå mot slutten på støttekjøpene. Han viste til en «underliggende styrke» i økonomien i eurosonen, noe som sendte euroen til værs.

– Signalene vi fikk fra Peter Praet styrker vår tro på at kjøpene vil halveres til 15 milliarder euro i løpet av fjerde kvartal, sier Haugland.

Endret mening for to dager siden

Og her går DNB-økonomen mot strømmen. Ifølge en fersk undersøkelse utført av Bloomberg mener den største andelen av analytikerne nå at vi får kunngjøringen i juli, i stedet for i juni, slik de trodde noen uker tidligere. Stemningsskiftet er trolig knyttet til uroen i Italia.

Den lenge uavklarte politiske situasjonen etter valget i Italia i mars har skapt uroligheter i markedene.

En av dem som har endret mening, er altså Andrew Bosomworth, som er sjef for forvaltningsselskapet Pimcos München-kontor og har ansvaret for Pimcos tyske forvaltningsvirksomhet.

Økonomen tror det kommer til å bli mye diskusjon runder verdipapirkjøpene på ECB-møtet, men at sentralbanksjef Mario Draghi til syvende og sist vil utsette avgjørelsen om verdipapirkjøpene til møtet i juli.

Foruten dårlige nøkkeltall i Europa, mener Bosomworth at verdipapirkjøpene bør fortsette fordi det er blitt mye dyrere for en rekke land i Sør-Europa å låne penger.

Rentenivået på statsgjeld har steget på grunn av urolighetene rundt den italienske regjeringen, og investorene har fryktet at Italia ønsker å gå ut av eurosamarbeidet.

Det setter Draghi i en aldri så liten knipe.

– ECB vil ikke ha på seg at de hjelper den italienske regjeringen, men den kan ikke ignorere det faktum at rentene har steget, ikke bare i Italia, men i Spania, Portugal, Hellas, og til og med litt i Frankrike, slår Bosomworth fast.

Tror lysten til å avslutte er stor

Dette er en analyse som Kjersti Haugland i DNB Markets er enig i. Hun tror at ECB vil holde mulighetene åpne ved å ikke si at de avslutter verdipapirkjøpene fullstendig.

– Å kutte kjøpene til 15 milliarder er likevel et sterkt signal, og vi tror utfallet blir at de avsluttes ved nyttår, sier Haugland.

DNB Markets har allerede endret sine prognoser i takt med den skuffende økonomiske veksten i Europa i første kvartal, og dessuten tror Haugland at det har en egenverdi å avslutte verdipapirkjøpene.

– Vi tror lysten til å avslutte er stor, ikke minst blant tyskerne. Vi tror at økonomien er sterk nok til å tåle det, selv om vi ser litt svakhetstegn, sier hun.

I tillegg mener Haugland at signalene som kom fra sjeføkonom Praet forrige uke var veldig tydelige, ikke minst med tanke på at han er ansett som en nær alliert av sentralbanksjef Mario Draghi, og at han er ansett som en forsiktig mann.(Vilkår)

Melkeroboter
Tine og Infuture kjører pilotprosjekt i flere testfjøs. Høyteknologiske sensorer gir informasjon om dyrehelse, trivsel og produksjon hos den enkelte ku. Det hjelper bonden til bedre produksjon, dyrehelse, dyrevelferd og bedre melkekvalitet.
01:51
Publisert: