Onsdag legger bransjeorganisasjonen Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for desember. Boligprisene økte betydelig fra april til november i fjor, med en gjennomsnittlig vekst på 0,9 prosent.

Økonomene venter prisvekst også i desember.

– For desember anslår vi at prisveksten ble 0,6 prosent, mens Norges Bank venter en oppgang på 0,7 prosent, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i meglerhusets morgenrapport.

Dersom DNB Markets' prognose for desember stemmer, vil det innebære at boligprisene på landsbasis økte med 4,5 prosent fra 2019 til 2020. I 2021 venter meglerhuset at prisene vil stige med 8,0 prosent.

Økende boligpriser utgjør risiko

Statistisk sentralbyrå la onsdag morgen frem tall for husholdningenes gjeldsopptak i november. Kredittindikatoren viser at husholdningenes innenlandske lånegjeld var uendret i november, sammenlignet med måneden før.

Til tross for at veksten i husholdningenes kreditt er moderat, venter Aamdal at den vil ta seg opp dersom boligprisene fortsetter å stige.

– Nettopp kombinasjonen av høy boligprisvekst og tiltagende kredittvekst, sammen med et allerede høyt gjeldsnivå for husholdningene, utgjør en tiltagende risiko for den finansielle stabiliteten i norsk økonomi, skriver Aamdal.

Han viser til at dette kan være avgjørende for utviklingen i styringsrenten fremover.

– Dette er igjen en viktig faktor bak Norges Banks signaler om en renteoppgang i 2022, skriver Aamdal.

Norges Bank venter lavere prisvekst fremover

I Norges Banks Pengepolitiske Rapport som ble lagt frem før jul legger sentralbanken til grunn at presset i boligmarkedet vil avta noe fremover. Norges Bank venter at boligprisene vil stige med 6,7 prosent i 2021.

– Vi venter at boligprisene vil fortsette å øke den nærmeste tiden, men med en lavere månedsvekst enn de siste månedene, heter det i rapporten.

Sentralbanken begrunner dette med at effekten av lavere renter blir mindre og at de midlertidige lettelsene i boliglånsforskriften reverseres.

På lengre sikt venter imidlertid Norges Bank at økt boligbygging og noe høyere renter vil føre til at boligprisveksten avtar ytterligere.

Tror lave renter vil ha mindre betydning

Handelsbanken Capital Markets tror også betydningen av de lave rentene vil bli mindre for boligprisveksten fremover.

– Det er grunn til å tro at den sesongjusterte prisveksten fra måned til måned vil dempe seg gjennom 2021, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i meglerhusets morgenrapport onsdag.

Hov venter at den månedlige veksten i boligprisene vil dempe seg i første kvartal i år, men at den gjennomsnittlige årsveksten i 2021 blir høy. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.