Boligprisene i Norge vil falle mellom fire og seks prosent i 2018, spår SEB.

Tirsdag la det svenske meglerhuset frem sin kvartalsvise konjunkturrapport, som blant annet tar for seg norsk økonomi.

– Vi ser for oss boligprisfall, men det blir ingen kollaps. Et moderat og ikke dramatisk boligprisfall som inntil neste sommer vil fortsette fra måned til måned, sier sjefstrateg Erica Blomgren.

Et sterkere boligprisfall enn ventet, er i dag den store risikoen for norsk økonomi, mener meglerhuset.

– Det er utviklingen i boligprisene, med potensielle konsekvenser for privat konsum, som er den store nedsiderisikoen for vårt positive makroscenario, sier Blomgren.

Fall til neste sommer

Hun viser til at boligprisene nå har falt markant gjennom flere måneder.

I årets september var de gjennomsnittlige boligprisene i Norge 1,5 prosent høyere enn i september 2016, viser statistikk fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge.

Til sammenligning var 12 måneders veksten på 3,1 prosent fra august 2016 til august 2017. Fra februar 2016 til februar 2017 var årsprisveksten på 13 prosent

Boligprisfallet er først og fremst er drevet av at det er mange boliger til salgs, mener Blomgren. I rapporten vises det i tillegg til strengere krav til å få boliglån.

Sjefstrategen og SEB tror inneværende år ender med en boligprisoppgang på fem prosent, noe som er en nedgang fra åtte prosent i fjor.

«Vår prognose innebærer at prisene vil falle fra måned til måned til neste sommer», skriver meglerhuset i den ferske rapporten.

SEB venter at boligprisene stabiliserer seg i 2019.

«Vi forventer en moderat korreksjon i boligmarkedet ettersom etterspørselssiden mest sannsynlig forblir sterk», heter det i rapporten.

Solid økonomi

SEB fastholder sitt syn om at veksten i norsk økonomi, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp), vil øke fra 1,9 prosent i år til 2,4 prosent til neste år.

«Uten en mer alvorlig korreksjon, bør privat forbruk tåle lavere boligpriser», heter det i rapporten.

SEB tror vekst i disponibel inntekt, sterkere jobbvekst og lave renter vil holde husholdningenes konsum oppe. Meglerhuset venter at privat forbruk øker med 2,6 prosent i både 2018 og 2019.

SEBs ferske prognoser for norsk økonomi, prosentvis endring

SEB er ikke alene om å vente boligprisfall i 2018.

DN skrev nylig at sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets frykter fallende priser i syv år.

Ifølge nye prognoser fra Samfunnsøkonomisk analyse, vil de gjennomsnittlige boligprisene på landsplan falle 3,3 prosent neste år.

Overraskende kronesvekkelse

Kronen har svekket seg den siste tiden, og SEB understrekes at dette er overraskende sett i lys av en høyere oljepris.

Mange hevder at frykt for utviklingen i boligmarkedene i både Norge og Sverige rammer den norske valutaen.

– Vi mener mye av kronesvekkelsen vi har hatt ikke er så mye drevet av norske faktorer, sier Blomgren.

– Boligprisene har allerede falt i mange måneder, men jeg tror et fall i boligprisene i Sverige kan ha økt frykten for et sterkere fall her i Norge, sier hun.

SEB tror at kronekursen fremover vil være mer drevet av fundamentale faktorer, og meglerhuset venter en gradvis styrking fra neste år.

Norges Bank har holdt styringsrenten i ro på 0,50 prosent siden mars 2016. I den nye rapporten gjentar SEB sin tidligere prognose om at neste renteøkning kommer i desember 2018. Meglerhuset tror styringsrenten vil være 1,25 prosent ved slutten av 2019.

SEBs ferske valutaprognoser(Vilkår)

Meretes utvalgte: En delikat amerikaner til svineribben
Fra Berkeley i USA serverer Merete Bø denne fantastiske vinen til norsk svineribbe.
01:05
Publisert: