Detaljhandelen utenom salget av motorvogner økte med 2,1 prosent i november sammenlignet med måneden før, ifølge tall fra den sesongjusterte volumindeksen som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem torsdag.

Det kommer etter en nedgang de tre foregående månedene.

– Det var sterke tall. Vi har hatt noen svake måneder, men dette er klart en kraftig oppgang, og nå vil jeg si at det er en oppadgående trend i detaljhandel, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Ser liten bekymring for fallende boligpriser

Bruce ventet i likhet med snittet av resten av analytikerne at detaljhandelen ville stige med 1,0 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.

Når tallene nå kommer inn så mye sterkere enn ventet, synes han det nå er vanskelig å se at det er noen særlig stor bekymring for fallende boligpriser i Norge.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.
Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Dette er tall som tyder på at nordmenn ikke er spesielt bekymret for boligmarkedet. Det er fallende arbeidsledighet og stigende reallønninger. Det fører til at forbruket øker i Norge, sier Bruce.

Både han og flere økonomer har pekt på at utenlandske aktører har vært bekymret for det norske boligmarkedet, samt risikoen for at norsk økonomi kan gå på en smell. Det har gitt sterke utslag i kronen, som nesten uforklarlig har svekket seg kraftig de siste to månedene.

Etter detaljhandeltallene ble sluppet, styrket kronen seg ganske umiddelbart mot euro, dollar og britiske pund, men ikke med voldsom kraft.

Før tallene kom kostet en euro 9,834 kroner. Et par minutter senere kostet den 9,824 kroner.

Klær og sko bidro

«De fleste bransjene hadde en oppgang i omsetningsvolumet fra oktober til november i år. Butikker med salg av klær og sko, tekstiler og utstyrsvarer, samt dagligvarer bidro til denne økningen. Netthandel opplevde også vekst i omsetningsvolumet i denne perioden», skriver SSB om forrige måneds detaljhandelstall.

Bruce bemerker at tallene må tas med et lite forbehold om at november kan falle inn under julehandelen, så dersom nordmenn startet tidlig med julehandelen i år, kan det ha gitt utslag i tallene.

Black Friday

– Den kraftige oppgangen forklares i stor grad av «Black Friday» og det er spesielt varer som klær, sko, husholdningsutstyr, kosmetikk og lignende som trekker opp forbruksveksten. Med den kraftige oppgangen i november ser trenden i forbruket en god del bedre ut, etter flere svake måneder, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB.
Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB. (Foto: Gunnar lier)

Hun mener at desembertallene kan vise seg å bli noe svakere, dersom vi har fått et sesongmønster med mer handel i november og mindre i desember.

Fjære tror heller ikke at tallene kommer til å endre Norges Bank sine vurderinger nevneverdig. (Vilkår)

Meretes utvalgte: Slik blir du festens ultimate midtpunkt
Slik sablerer du en champagne.
02:41
Publisert: