– Det går bedre for norsk økonomi, men vi har noen utfordringer knyttet til blant annet at befolkningen blir eldre og det blir færre arbeidstagere, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til DN onsdag morgen.

Hun gjestet et frokostmøte i regi av Oslo Handelsstands Forening for å snakke om utsiktene i norsk økonomi.

– Skal vi trygge velferden vår, må vi få mer ut av pengene våre, understreker Jensen.

Risiko og usikkerhet

Under foredraget for handelsnæringen i Oslo, trakk finansministeren frem optimisme blant Norges handelspartnere.

– Samtidig bidrar brexitforhandlingene og uklarhet rundt amerikansk finanspolitikk – og særlig handelspolitikk – til usikkerhet om de økonomiske utsiktene internasjonalt, sier hun.

Jensen ser med uro på det hun mener er «klare tegn til økt proteksjonisme».

– Dette trendbruddet kan vise seg å være veldig alvorlig for et lite land som oss, som er så avhengig av å markeder der ute, sier hun.

– Jeg er i alle fall helt sikker på at det fremover vil bli litt mer krevende å være finansminister i Norge, sier Jensen.

Finansministeren pekte videre på usikkerhet rundt boligprisutviklingen i Norge.

– Prisnedgangen gjennom 2017 må sees i særlig lys av den veldig sterke prisveksten som vi hadde gjennom hele 2016 – og ikke minst tilbudet av boliger, sier hun.

– Risikoen for at fall i boligpriser skal utløse større tilbakeslag i økonomien synes ikke stor, sier Jensen.

Utvidet regjering

Finansministeren deltar på frokostmøtet noen timer før den blågrønne regjeringen utvides med nye statsråder.

Venstre kommer inn med tre representanter, i tillegg til at det gjøres endringer i dagens sammensetning. Rundt klokken 14.15 vil regjeringen være på plass for fotografering på Slottsplassen i Oslo.

– Hvilke forventninger har du til dagen?

– Hver dag er en fest, svarer finansministeren spøkefullt.

Omslaget i økonomien

Den utvide blågrønne regjeringen overtar en økonomi i god forfatning, men som trenger tøffe prioriteringer, mener flere norske økonomer DN har snakket med (DN+).

Etter flere år med svak utvikling etter oljeprisraset i 2014, har den økonomiske aktiviteten tatt seg gradvis opp igjen.

Jensen sier at omslaget har kommet raskere enn ventet og er bredt forankret i alle deler av næringslivet.

– Regjeringen skal selvfølgelig ikke ta æren for oljeprisutviklingen, men vi har en del av æren for det som skjer i norsk økonomi nå. Det har også partene i arbeidslivet samt lave renter.

– En ekspansiv finanspolitikk har gjort sitt til at dette gikk raskere enn det kunne gjort. Vi må fortsette å jobbe med gode og velfungerende reformer for å trygge velferden vår, sier hun.

Finansministeren er opptatt av at omstillingen i norsk økonomi foregår for fullt, og at det vil fortsette slik i lang tid fremover.

– For å opprettholde velferden vår, må vi jobbe mer og smartere, sier Jensen. (Vilkår)

Med denne kommer du deg ut av brøytekanten
Subaru XV viser seg fra sin beste side når været er på sitt verste.
01:14
Publisert: