Det internasjonale pengefondet (IMF) fastholder vekstprognosene for resten av 2018 og 2019, men understreker at risikoen for en økonomisk nedtur har økt. Det kommer frem i fondets oppdatering av rapporten World Economic Outlook, som ble offentliggjort mandag.

– Vi fastholder den globale vekstprognosen på 3,9 prosent for både i år og neste år, men mener risikoen for verre utfall har økt, også på kort sikt, sier sjeføkonom i IMF, Maurice Obstfeld.

Prognosene for Europa og Japan er justert ned for 2018, mens det for USA er uendret vekst sammenlignet med hovedrapporten fra april.

Handelskrig øker nedsiderisikoen

«Nedsiderisikoen er blitt viktigere, og da særlig risikoen for tiltagende og langvarige handelskonflikter», heter det i oppdateringen fra IMF.

Det internasjonale pengefondet viser til at USA under president Donald Trump har økt tollsatsene på import fra en rekke av landets handelspartnere. Dette har utløst svar fra blant andre Kina, EU og Canada.

I tillegg vises det til at det er forhandlinger om ny frihandelsavtale mellom Canada, Mexico og USA. Trump har truet med å skrape hele NAFTA-avtalen, som regulerer handelen mellom disse tre landene.

«En tiltagende konflikt om handel kan undergrave tilliten hos næringslivet og i finansmarkedene, noe som kan svekke investeringer og handel», advarer Obstfeld og kolleger. De mener at på lang sikt kan dette går ut over globale verdikjeder, føre til lavere investeringer, hindre spredningen av nye teknologi og dermed bidra til lavere produktivitetsvekst.

IMF mener risikoen for at de nåværende handelsurolighetene trappes ytterligere opp, er den største trusselen mot den globale veksten på kort sikt.

– Våre prognoser tyder på at hvis nåværende handelspolitiske trusler blir realisert og forretningstilliten faller, så vil den globale produksjonen havne 0,5 prosent under nåværende prognoser innen 2020, sier Obstfeld.

Fredag 6. juli innførte den amerikanske presidenten Donald Trump straffetoll på kinesiske produkter verdt 34 milliarder dollar, tilsvarende 274 milliarder kroner. Kinesiske myndigheter gjengjeldte tollen raskt, og handelskrigen var i gang.

Kinesernes motsvar falt ikke i god jord hos amerikanerne, som svarte at de vil innføre en straffetoll til en verdi av 200 milliarder dollar. Kina parerte raskt at de vil komme med mottiltak.

Økningen i oljepris

I den ferske rapporten skriver IMF at oljeprisen har økt med 16 prosent siden forrige rapport.

– Tilbudsforstyrrelsen og geopolitiske spenninger har vært med å øke oljeprisen, til fordel for oljeeksportører som Russland og tilbydere i Midtøsten, men til ulempe for oljeimportører som India, sier Obstfeld.

Tidligere i år kunngjorde Trump at han vil innføre sanksjoner mot Iran fra november, og beordret andre land å gjøre det samme.

Når sanksjonene mot Iran trer i kraft, må de daglige 2,7 millioner fatene med iransk olje bli hentet fra andre steder. Dette kan føre til at oljeprisen vil stige til over 120 dollar fatet.

Da Opec-landene møttes i slutten av juni, ble de enige om å øke oljeproduksjonen med én million fat.

IMF tror Opec kan ha vansker med å innfri produksjonsmålet.

– Markedets forventninger tilsier at en nedgang i kapasiteten til Venezuela og USAs sanksjoner mot Iran kan gjøre det vanskelig for gruppen å konsistent levere økningen i produksjonen, heter det i rapporten.

Den amerikanske presidenten Donald Trump har forårsaket eller forverret flere av usikkerhetsmomentene IMF skisserer i sin nye rapport.
Den amerikanske presidenten Donald Trump har forårsaket eller forverret flere av usikkerhetsmomentene IMF skisserer i sin nye rapport. (Foto: Carolyn Kaster)

Blandet seg i «brexit»

Den økte politiske usikkerheten i Europa er også en av de nye risikomomentene, ifølge rapporten. Britenes kaotiske utmelding av EU nevnes spesielt.

– Vilkårene for «brexit» er fortsatt usikre, til tross for måneder med forhandlinger, heter det i rapporten.

Den amerikanske presidenten har ikke vært til hjelp for forhandlingene. Etter en hektisk uke hvor flere regjeringsmedlemmer sa opp i protest, fyrte Trump løs mot den britiske statsministeren Theresa May. Han mente handelsavtalen May ønsket med USA etter utmeldingen mest sannsynlig ikke blir noe av, og at hun ikke fulgte rådet hans. Senere ble det kjent at rådet var å saksøke EU.

På en pressekonferanse med May samme dag, stemplet Trump intervjuet som «fake news», fordi det ikke inneholdt hans rosende ord om den britiske statsministeren. Foreleser i internasjonale relasjoner, Matthew Mokhefi-Ashton, sa til DN fredag at uttalelsene fra Trump setter May i en dårligere forhandlingsposisjon med både sitt eget parti og resten av Europa.

Samarbeid er essensielt for vekst

Politikk og reformer burde ta sikte på å opprettholde aktivitet, øke veksten på middel sikt og øke inkluderingen, heter det i rapporten. Videre står det at mange land må forberede seg på den neste nedgangen og «styrke den økonomiske motstandsdyktigheten til potensielt høyere markedsvolatilitet».

– Å unngå proteksjonisme og å samarbeide for løsninger som fremmer vekst i varer og tjenester er essensielt for å bevare den globale ekspansjonen, skriver Det internasjonale pengefondet. (Vilkår)