Etter en sterk start på året, snudde oppturen for norske kroner brått da børsuroen slo inn i verdens finansmarkeder i begynnelsen av februar.

Etter noen roligere dager i markedene, har kronen gått sterkere igjen. Både Danske Bank og DNB Markets venter at kronen skal styrkes ytterligere fremover.

Valutaanalytiker Kristoffer Kjær Lomholt i Danske Bank understreker i en oppdatering til kundene mandag at han etter nyttår har gått fra å ha et langt mer pessimistisk syn på kronens utvikling enn øvrige analytikere, til å ha et mer optimistisk syn enn gjennomsnittet.

– Kronen har lidd under den siste tidens nedsalg i risikable eiendeler. Ser vi fremover, ser vi imidlertid fotsatt sterke, grunnleggende argumenter for hvorfor kronen bør styrkes, skriver Kjær i oppdateringen.

Fem forhold

Danske Bank-analytikeren mener det er i hovedsak fem forhold som vil bidra til sterkere krone:

  • En sterkere og mer bredt basert vekst i norsk økonomi gir rom for at en i utgangspunktet undervurdert krone kan styrkes.
  • De spekulative posisjonene i kronen er etter Kjærs syn fortsatt positiv for kronen.
  • Bedringen av bytteforholdet mot utlandet som skjedde i norsk økonomi da oljeprisen tok seg markert opp i fjor har fortsatt til gode å bli synlig i kronen.
  • Endringen i norske renter relativt til utenlandske vil trekke i retning av sterkere krone, både fordi Norges Bank har signalisert renteoppgang og fordi Kjær venter at større etterspørsel etter dollar globalt vil føre til høyere pengemarkedsrenter i Norge
  • Veksten i verdensøkonomien støtter opp under norsk økonomi

Han venter at kronen vil styrkes til rundt 9,40 for en euro på tre måneder sikt. Mandag ettermiddag koster en euro 9,65 kroner i valutamarkedet.

Mot slutten av sommeren venter han at euroen går for rundt 9,20 norske kroner. Det betyr at det kan være utsikter til litt rimeligere sommerferie i euroland i år enn i fjor. I juli i fjor var gjennomsnittskursen på 9,40 kroner, mens den var på 9,30 kroner i august.

Mindre boligrisiko

DNB Markets venter også at kronen skal styrkes fremover, men venter en litt mindre kraftig styrking enn Danske Bank.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets trekker i en oppdatering til kundene frem at risikoen knyttet til det norske boligmarkedet, som blir sett på en forklaring på den svake utviklingen i kronen i fjor høst, ser ut til å avta.

– Vekstoppsvinget fortsetter og boligmarkedsrisikoen bør avta, ettersom korreksjonen i prisene mister styrke, skriver Østnor i oppdateringen.

Han peker også på at Norges Banks første rentehopp på syv år, som sentralbanken selv har signalisert vil komme i desember, kan føre til at markedet vil prise inn at den videre oppgangen i styringsrenten vil bli mer aggressiv enn det markedet nå gjør. Det trekker også i retning av en sterkere krone.

I likhet med Kjær i Danske Bank peker Østnor også på at kronen ikke har fått full uttelling for oppgangen i oljeprisen.

– Vi ser mulighet for at kronen henter inn tidligere oppgang i oljeprisen, men ytterligere støtte bør være begrenset, skriver valutastrategen i oppdateringen.

DNB Markets venter at kronen styrkes til rundt 9,50 for en euro på tre måneders sikt og at en enhet av den felleseuropeiske valutaen vil koste rundt 9,30 kroner mot slutten av august i år.(Vilkår)

Fly fra Tokyo til Paris for fem hundre kroner
Dette japanske flyselskapet har funnet sin lille nisje i flymarkedet.
01:34
Publisert: