På starten av en storstilt «makrouke» er det inflasjonstall fra eurosonen som er først ut mandag formiddag.

De foreløpige tallene viser en årlig prisvekst på 10,7 prosent i oktober og en kjerneinflasjon på fem prosent blank.

På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Bloomberg ventet en oktober-inflasjon på 10,3 prosent og en kjerneinflasjon på fem prosent blank.

De foreløpige tallene viser altså at inflasjonen i eurosonen fortsetter å stige til nye høyder. Nesten hver eneste måned så langt i år har gitt en ny toppnotering hva angår inflasjonsmålinger i regionen.

Tallene for oktober kommer kun dager etter nok en trippel renteheving fra Den europeiske sentralbanken (ECB).

Skyhøye energipriser

Ifølge Eurostat, som står for statistikken, er det energi som hadde den største, årlige økningen i oktober. Energiprisene er nå 41,9 prosent høyere sammenlignet med i fjor, mens prisene på mat, alkohol og tobakk steg 13,1 prosent i oktober.

De foreløpige tallene viser at det var Estland som hadde den kraftigste, årlige prisveksten i, med en inflasjon på 22,4 prosent. Etter Estland fulgte Litauen og Latvia med en årlig prisvekst på henholdsvis 22 og 21,8 prosent.

På månedsbasis steg energiprisene med 6,5 prosent, mens mat, alkohol og tobakk hadde en prisvekst på 1,5 prosent fra september til oktober.

Varslet flere rentehopp

Renteløftet fra ECB før helgen kom imidlertid ikke som en overraskelse, all den tid hevingen på 0,75 prosentpoeng, den andre på rad i sitt slag, var mer eller mindre fullt priset inn i markedet.

ECB har dermed satt opp renten tre møter på rad og varslet fredag om ytterligere hevinger på årets gjenværende møter. I skrivende stund er sentralbankens styringsrente, også kalt refirenten, på to prosent.

Som tilfellet var i september skrev ECB nok en gang at renten må videre opp for å få bukt med den skyhøye inflasjonen, som i eurosonen var på 9,9 prosent i september.

– Prisveksten er for høy og vil fortsette å være det i en forlenget periode fremover. De siste månedene har stigende energi- og matpriser og flaskehalser bidratt til et bredt prispress, skrev ECB etter fredagens rentebeslutning.

Ifølge Handelsbanken Capital Markets var det en klar sannsynlighetsovervekt for nok en trippel renteheving på ECBs neste møte i desember allerede i forkant av dagens inflasjonstall, mens SEB på sin side peker på overraskelser fra Tyskland, Frankrike og Italia som grunner til hvorfor estimatene for eurosonen som helhet er blitt skrudd opp.

I Tyskland endte inflasjonen i oktober på 10,4 prosent på årsbasis, mens prisveksten i Frankrike og Italia endte på henholdsvis 6,2 og 11,9 prosent.

– Ifølge ECB er den beste måten å håndtere tilbudssidesjokket på å øke arbeidsledigheten og sende europeisk økonomi ut i en resesjon. Det kan bli en stor kamel å svelge for markedet. Prisøkninger på 20 prosent på mat, som har skjedd flere steder i eurosonen, gir et tydelig bilde på den tøffe vinteren som husholdningene står overfor, skriver SEB i en morgenrapport mandag.

Rentebeskjed fra USA

Oktober-tallene for eurosonen kom også rett etter PCE-tall fra USA på tampen av forrige uke.

I motsetning til konsumprisindeksen (CPI) justeres vektingen av varer og tjenester i PCE for å ta opp endringer i folkets forbruksvaner. PCE-deflatoren er den størrelsen den amerikanske sentralbanken legger til grunn i sine beregninger av inflasjonsutviklingen.

PCE-tallene viste en september-vekst på 6,2 prosent, bare så vidt under forhåndsestimatene. Kjerneinflasjonen, i henhold til PCE, endte på 5,1 prosent på årlig basis i september. Senere i uken kommer sentralbanken Federal Reserves neste rentebeskjed, der det er ventet nok en trippel renteøkning.

Dersom det skjer vil det bli den fjerde hevingen på rad på 0,75 prosentpoeng. I skrivende stund er styringsrenten i USA i intervallet mellom tre og 3,25 prosent.

– Median-prognosene fra medlemmene i FOMC har i utgangspunktet indikert en mulighet for nettopp 75 basispunkter denne uken. Og gitt utviklingen i nøkkeltallene er bordet godt dekket. For det første har den faktiske kjerneinflasjonen vist seg klart sterkere enn ventet. Oppgangen er bredt basert. Videre viser tallene at det amerikanske arbeidsmarkedet fortsatt er svært stramt, skriver Handelsbanken Capital Markets i en morgenrapport mandag.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.