Onsdag kom de nye tallene for sesongjustert volumvekst i bruttonasjonalprodukt (bnp) for Fastlands-Norge fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Veksten ble 0,7 prosent i andre kvartal, skriver byrået. Samtidig ble veksten i første kvartal oppjustert fra først rapporterte 0,6 prosent til 0,7 prosent.

– Krisen er definitivt over, hvis noen lurte på det, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets om tallene.

– Det forteller at det er god vekst i norsk økonomi, oljenedturen er over og at flere kommer i jobb, sier Nordea-analytikeren.

Han trekker spesielt frem at nasjonalregnskapstallene viser at sysselsettingen økte klart i kvartalet.

Ifølge nasjonalregnskapet økte sysselsettingen med 0,4 prosent eller rundt 10.600 personer i andre kvartal etter mer enn to år med svak vekst. I andre kvartal var det rundt 23.700 flere sysselsatte enn i samme kvartal året før, ifølge SSB.

– Det er ikke noe tvil om at dette er de beste tallene vi har. De viser at det nå er sterk vekst i sysselsettingen. Det passer veldig bra med tallene for registrert ledighet, som viser fall i ledigheten.

– Norsk økonomi er definitivt i bedring og det er definitivt bedring på arbeidsmarkedet. Jeg tror en viktig grunn er at oljekrisen er på hell, samtidig som det går veldig bra i resten av økonomien, legger han til.

Tror oljenedturen er over

Samlet bnp er opp 1,1 prosent i kvartalet. I det forrige kvartalet var tallet 0,2 prosent. Konsumet for husholdninger og ideelle organisasjoner var opp 1,0 prosent i andre kvartal sammenlignet med det første. 

Eksporten steg med 1,0 prosent i kvartalet, samlet import var ned 0,4 prosent. 

Veksten fra første kvartal er også blitt justert til 0,7 prosent. Tidligere var den på 0,6. I forkant forventet estimater innhentet fra Bloomberg News en vekst på 0,6 prosent for kvartalet. Det samme gjorde Norges Bank og Nordea. 

I et kundenotat tirsdag, skrev Nordea Markets at en slik vekst er et tegn på at den oljerelaterte nedturen i Norge er over. Det gikk altså enda bedre. 

Flere justeringer

Det er petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart som i størst grad drar opp veksten med 3,7 prosent, ifølge de sesongjusterte tallene til SSB. 

Bnp-tallene for Fastlands-Norge for 2015 ble også oppjustert med 0,3 prosentpoeng. Det gir en vekst på 1,4 prosent, skriver SSB. Tallene for 2016 ble ikke forandret i like stor grad, og viser en vekst på 1,0 prosent. Det er også enkelte mindre justeringer på bnp i perioden mellom 2007 og 2014. 

Selv om veksten i bnp blir justert opp for 2016, er bildet fortsatt det samme som tidligere for de underliggende næringsområdene, skriver SSB. 

Høynet anslaget

DNB og Handelsbanken ventet vekst på 0,7 prosent – noe handelsbanken begrunnet med at husholdningenes forbruk har overrasket på oppsiden. I Økonomiske utsikter-rapporten fra onsdag, høynet DNB Markets sitt anslag for bnp-vekst i både 2017 og 2018. De forventer en vekst på 2,0 prosent for hvert av årene. 

Den forrige oppdateringen for tallene kom 16. mai. Da, i det første kvartalet for 2017, var veksten på 0,6 prosent, som var noe høyere enn anslått. Tallene for kvartalet før det var de laveste for Fastlands-Norge siden 2009. (Vilkår)

Problemene for TV2 Sumo: -Det gjorde vondt langt inn i sjela
Direktør for TV2 Sumo, Cristian Birkeland, må innrømme at de tekniske problemene under visningen av Liverpools Premiere League sesongåpning skapte problemer for sjelslivet. Nå lager strømmekanalen nye tekniske rutiner.
01:18
Publisert: