– Rapporten fra Fed inneholder ingen bomber, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun sier nøkkelordet i rapporten er «soon», altså at Fed «snart» skal sette opp renten.

– De peker på mars, uten å si det direkte, men så eksplisitt som de kan, sier Haugland og viser til kremlologien rundt tolkingen av Fed-uttalelser.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. (Foto: Elin Høyland)

De aller fleste regner med flere rentehopp fremover, noe Fed også har signalisert tidligere. Haugland sier vi får vite mer tempoet for renteoppgangen i mars, når Fed legger frem de offisielle økonomiske prognosene.

– Det har vært spektakulære prisøkninger og det er fare for at det er en pris- og lønnspiral på gang. Det gjør at renten kanskje må settes opp raskere og at Fed må ta tøffere valg enn vanlig, sier Haugland.

Hun forklarer at pandemien og brutte forsyningskjeder har ført til my euro og gitt store og uvanlige utslag i offisiell økonomisk statistikk, noe som kompliserer Feds jobb.

– Fed må hele tiden balansere mellom ønsket om å være forutsigbar og resolutt, og å være fleksibel, sier Haugland.

Renten røres ikke nå

Federal Reserve eller bare Fed, som banken kalles, holder som ventet renten uendret nå. Men Fed har de siste par månedene signalisert en kraftig innstramming i pengepolitikken og støttetiltakene som har stimulert den amerikanske økonomien - og aksjemarkedene - gjennom pandemien.

Sentralbanksjef Jerome Powell har også blitt tydeligere og tydeligere på at han ser på den historisk høye inflasjonen i USA som en trussel for økonomien, etter lenge å ha insistert på at prisstigningen var et forbigående fenomen. Konsumprisindeksen (kpi) steg syv prosent på årsbasis i desember, mens konsumprisindeksen justert for energi- og matvarepriser (kjerneinflasjonen) steg med 5,5 prosent.

Gradvis innstramming

Innstrammingen begynte i november, da Fed kunngjorde en nedtrapping av sine støttekjøp av rentepapirer, som hadde ligget på 120 milliarder dollar i måneden siden juni 2020. Etter det skjøt inflasjonen ytterligere fart, og Fed bestemte måneden etter å kutte støttekjøpene hurtigere, slik at de kunne avsluttes i mars 2022 allerede, i stedet for midten av året som tidligere indikert.

Onsdag kveld bekrefter Fed at planen er å avslutte støttekjøpene i mars, noe som ifølge Haugland er helt som ventet.

Samtidig varslet Fed også tre renteøkninger i 2022 og tre til i 2023, opp fra nullnivået renten har ligget på siden tidlig i 2020.

Siden da har både kommentarer fra Powell og protokollen fra det forrige rentemøtet, som publiseres en stund etter selve rentebeslutningene, samt fortsatt tiltakende inflasjon, gjort eksperter og markedsaktører stadig sikrere på at den første rentehevingen kommer i mars.

Den kommende Fed-avgjørelsen har vært et uroelement for aksjemarkedene denne uken. Børsene falt kraftig i Asia og Europa mandag, og åpnet også skarpt ned i USA før Wall Street karret seg i pluss etter en turbulent dag. Tirsdag falt de amerikanske børsene etter nok en nervøs dag, og onsdag var Wall Street litt opp før kunngjøringen fra Fed.

Det var først relativt moderate utslag på børsene etter kunngjøringen fra Fed. Med etter at investorene hadde fått førdøyd budskapet sendte de alle de ledende børsindeksene ned utover kvelden.

Det er spesielt teknologi- såkalte vekstaksjer generelt som har falt bratt i begynnelsen av 2022. Etter en ellevill ferd gjennom den første delen av pandemien, har noe av luften gått ut av denne delen av markedet i takt med at renteøkninger har nærmet seg. Vekstaksjer, i motsetning til det som kalles verdiaksjer, er selskaper som gjerne har det meste av sine inntekter i fremtiden. Fordi rentenivået er spesielt viktig for å beregne verdien på fremtidig kontantstrøm versus penger i hånden nå, er det spesielt disse aksjene som trues av høyere renter. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.