Onsdag kveld melder USAs sentralbank, Federal Reserve, at den skrur renten opp med 0,25 prosentpoeng.

Det betyr at Feds styringsrente ligger i intervallet 5,0–5,25 prosentpoeng. Høyere har ikke styringsrenteintervallet vært siden midten av 2007.

I markedene overrasker nok dette de færreste – men aktørene har i etterkant nitid lest pressemeldingen som ble sendt ut.

Der er nå setningen «noe ytterligere pengepolitisk innstrammelse kan være nødvendig» tatt bort, etter å ha vært en del av pressemeldingene ved tidligere renteøkninger.

– Det kan tolkes som at Fed holder døren åpen for rentekutt, sa Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, få minutter etter rentebeskjeden var kjent.

Flere amerikanske medier tolket i minuttene etterpå dette som et signal på at rentehevingene kan være over for denne gang.

– Det kan se ut som rentetoppen er nådd, som i seg selv er positivt for aksjer, uttalte Chen.

I løpet av kvelden skulle imidlertid Fed-sjef Jerome Powell utelukke rentekutt med det første.

– Datadrevet syn

For i en spørsmålsseanse mot slutten av pressekonferansen, tok Powell opp formuleringen etter et spørsmål fra en journalist.

– Det er en betydningsfull endring at det ikke lenger står at vi venter ytterligere innstramninger. Vi vil nå i større grad ta avgjørelser fra rentemøte til rentemøte, sa Powell.

De tre ledende Wall Street-indeksene S&P 500, Nasdaq og Dow Jones beveget seg alle litt opp og ned gjennom Powells tale, men endte klart i minus ved børsstenging onsdag kveld.

Olav Chen i Storebrand.
Olav Chen i Storebrand. (Foto: Gunnar Lier)

– Aksjemarkedet reagerer på at Powell mener det er prematurt med rentekutt. Det har vært spekulert i rentekutt i aksjemarkedet, men Powell var klar på at man må se svakere arbeidsmarked og lavere inflasjon for at det skal være aktuelt, kommenterer Chen.

– Ikke riktig med rentekutt

Fed-sjefen understreket nemlig en rekke ganger i løpet av pressekonferansen at sentralbanken ønsker å få inflasjonen ned til målet på to prosent, og da han ble spurt om mulige rentekutt i fremtiden, svarte han at det ikke vil være aktuelt med rentekutt så lenge inflasjonen fremdeles er høy.

Kjerneinflasjonen i USA var på 4,6 prosent i mars, målt etter PCE-deflatoren, Feds foretrukne inflasjonsmål.

– Vi i rentekomiteen mener at inflasjonen kommer til å falle ganske sakte. Det kommer til å ta litt tid, og hvis den spådommen i hovedsak er korrekt, vil det ikke være riktig med rentekutt. Da vil vi heller ikke senke renten.

Powell uttaler videre at det er tegn på at tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet er i ferd med å komme tilbake i balanse, at lønnsveksten har vist tegn til å avta, og at antall ubesatte stillinger har falt noe.

– Likevel er arbeidsmarkedet sett under ett, ekstremt hett, sier Powell.

Slik har Fed rentejusteringer sett ut siden tusenårsskiftet:

Bankuro strammer inn lånetilgang

Inn mot rentebeskjeden har ellers det amerikanske finansielle system fått en ny bankkollaps i fanget, der mandagens First Republic-konkurs er den nest største i USAs bankhistorie.

Det amerikanske aksjemarkedet har tydelig båret preg av First Republic-kollapsen, der flere bankaksjer i USA har falt tungt.

Bankuroen har gjort bankene mer restriktive med å gi ut lån, og denne effekten i seg selv utgjør en ikke ubetydelig finansiell innstrammelse.

– Det som har skjedd rundt bankkrisen har nok satt en liten støkk, der Fed nå i større grad tar hensyn til finansiell stabilitet, sier Olav Chen.

Er kanskje der man må være

Ved forrige rentemøte anslo Powell at bankuroen, med dens konsekvenser for kredittilgang, kunne tilsvare én renteheving i finansiell innstrammelse.

På spørsmål om hva Fed nå anslår innstrammelsen av kredittilgang vil ha å si for den totale, finansielle innstrammelsen, sier han at dette er vanskelig å si.

– Det finnes mye god forskningslitteratur på innstrammede kredittforhold, men det er vanskelig å oversette til hva det betyr pengepolitisk.

Powell understreket at det ikke er mulig å si sikkert om dagens rentepolitikk er restriktiv nok, men at dette er en pågående vurdering.

– Med rentehevingene, og den kredittinnstramningens som har vært, kan det godt hende vi ikke er langt unna tilstrekkelig finansiell innstramning, muligens er vi der allerede, sa han.

– Helgardering fra Powell

– Dette var en helgardering fra Powell, men jeg vil påstå at de er litt mer haukaktig enn det så ut til i pressemeldingen, oppsummerer Chen etter at pressekonferansen er slutt.

Markedsprisingen av rentekutt endret seg en del i løpet av kvelden: Fra å ha priset inn omtrent like stor sannsynlighet for kutt og uendret rente i september, heller prisingen etter pressekonferansen klart i favør rentekutt allerede i september. Markedet priser også inn større sannsynlighet for ytterligere et rentekutt i november.

– Jeg tror ikke det blir rentekutt i september, og jeg tror markedet vil utsette sitt syn på når rentekuttet kommer, sier Chen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.