Fed – den amerikanske sentralbanken – avsluttet onsdag et to dager langt møte i rentekomitéen (Fomc) og sentralbanksjef Powell konkluderer med stø rentekurs og første rentehopp først i 2024.

«Som ventet», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i et notat.

Han trekker frem positive trekk som hurtig vaksinering, mindre smitte og nedgang i dødsfall relatert til korona. Særlig fremhever han at det ser bedre ut for sysselsettingen i USA enn tidligere fryktet, og at utviklingen går i positiv retning.

Bedre økonomske utsikter

I en melding samtidig med rentebeslutningen mener Fed at amerikansk økonomi er på vei mot ny vekst etter koronaen, og vekstutsiktene oppjusteres.

Fed oppjusterer økonomiske vekstutsiktene for brutto nasjonalproduktet (bnp) for 2021 fra 4,2 til 6,5 prosent. Det er mye som skal hentes inn etter den økonomiske tilbakegangen under det siste pandemiåret.

På en digital pressekonferanse etter Fomc-møtene sier Powell at han ser for seg at amerikanske forbrukere vil komme sterkt tilbake og løfte økonomien gjennom å bruke mer penger.

Fed mener bnp-veksten så roer seg noe ned og blir på 3,3 prosent i 2022, og i 2023 på 2,2 prosent.

De amerikanske børsene reagerer udelt positivt på budskapet fra Fed. Teknologiindeksen Nasdaq åpnet kraftig i minus, men etter Fed-møtet er alle de ledende børsindeksene på Wall Street vel 0,5 prosent i pluss.

Rentene faller etter Fed-møtet

De lange amerikanske rentene har steget kraftig de siste ukene og månedene. Verdens viktigste obligasjonsrente, på tiårige amerikanske statsobligasjoner, den såkalte «tiåringen», lå før nyttår på 0,9 prosent. Siden har den steget til 1,68 prosent, etter nok et løft onsdag, til det høyeste nivået på et år.

Rentene på 30-årige renter har også steget til nivåene for et år siden.

Økte renter har slått direkte inn på børsene, fordi investorer flytter pengene fra aksjemarkedet til statsobligasjoner og rentepapirer.

Men etter rentebeslutningen og Feds budskap om at rentebanen holdes uendret, faller de amerikanske statsrentene noe onsdag kveld, til 1,65 prosent for tiåringen..

Inflasjon og rente

Årsaken til renteoppgangen er klare tegn til at inflasjonen i USA er på vei opp. Det har fått enkelte i markedet til å spekulere på om Fed vil begynne å sette opp rentene tidligere enn ventet.

Fed har hele tiden signalisert at nullrenten fortsetter minst ut 2023, noe Powell bekrefter onsdag. Styringsrenten ligger i dag på mellom 0 og 0,25 prosent, noe som altså vil fortsette.

Powell sier Fed holder fast på rentebanen, selv om inflasjonen skulle komme over to prosent.

Fed fortsetter også med kjøp av statsgjeld for opptil 120 milliarder dollar i måneden for å sørge for friske penger inn i en økonomi som nå skal gjenreises etter koronaen.

Norges Bank skal torsdag legge frem sine utsikter for norsk økonomi, inkludert renteutsiktene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.