Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve), ofte omtalt som «The Fed», satte onsdag kveld ned den amerikanske styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, slik forståsegpåerne hadde ventet.

Den pengepolitiske komiteen, som tar beslutningen, viser i sin begrunnelse blant annet til «implikasjonene i den globale utviklingen for de økonomiske utsiktene», i tillegg til «dempet inflasjonspress».

En av dem som satt klar da Fed kom med sin melding, var makroøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets. Han konstaterer at kuttet og signalene fra Fed var som ventet, og tror på et nytt rentekutt på 0,25 prosentpoeng på sitt møte i slutten av oktober. Den globale utviklingen og det dempede inflasjonspresset gjorde at Fed kuttet til tross for en sterk amerikansk økonomi, påpeker han.

– Sentralbanken opprettholdt sin guiding, og det var ingen store endringer i uttalelsen, skriver han i en oppdatering.

Komiteen, kalt Federal Open Market Committee, mener det er like sannsynlig med en vedvarende vekst i økonomien, et sterkt arbeidsmarked og prisvekst nær målet på to prosent, men at usikkerheten vedvarer.

Børsfall

De amerikanske børsene snudde ned etter at markedsaktørene og økonomene hadde fordøyd hele budskapet fra Fed.

Ifølge Wall Street Journal var det særlig formuleringen fra Fed om at rentekuttet var en "mellomlang politikkjustering" en la merke til, og det ga ifølge avisen spekulasjoner om at Fed ikke nødvendigvis er i begynnelsen på en sykel med ytterligere lettelser.

Samtidig styrket dollaren seg, mens obligasjonsrentene falt.

Dissens

FOMC endrer ordlyden litt, og påpeker nå at de såkalte markedsbaserte inflasjonsmålene har falt, mens Fed etter forrige møte i juni konstaterte at de «holdt seg lave».

To av komiteens medlemmer ønsket å holde renten uendret, mens sentralbanksjef Jerome Powell og de seks siste medlemmene stemte for rentekutt.

Før rentemøtet indikerte Handelsbanken Capital Markets at det var sikkert at Fed ville kutte styringsrenten med 25 prosentpoeng til intervallet 2,0-2,25, som også var på linje med signalene fra sentralbanken.

Første kutt på ti år.

Rentekuttet er det første rentekuttet på over ti år.

Siden 2015 har Fed hatt 9 renteøkninger. Videre rentekutt vil blant annet være betinget på utviklingen i handelskrigen mellom USA og Kina.

Før rentemøtet var analytikere, økonomer og markedet samstemte i at sentralbanksjefen, Jerome Powell ville komme til å sette ned renten.

– Det ville komme som et sjokk på markedet i dag om den amerikanske sentralbanken (Fed) ikke serverer et rentekutt i kveld, som svar på økende usikkerhet knyttet til lavere global vekst og en pågående handelskrig, skrev sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i morgenrapporten onsdag.

Den amerikanske sentralbanken og Fed-sjef Jerome Powell har vært under hardt press for å kutte allerede lave amerikanske renter. I første rekke fra mannen som i fjor utpekte ham til jobben, president Donald Trump.

Den amerikanske presidenten var tidligere onsdag ute på sitt favorittmedium Twitter og uttalte at USA ville vært i dyp økonomisk tilbakegang uten ham som president.

Nedgangen var ventet

Handelsbanken ser heller ikke spenning knyttet til hva Fed sier om utsiktene for amerikansk økonomi og pengepolitikk fremover, skrev DN før rentemøte onsdag.

«Gitt risikobildet vil nok Fed signalisere at renten kan settes noe videre ned. Men samtidig vil Fed fortsette å understreke at rentesettingen er betinget av utviklingen i økonomien. Markedet priser nå 1–2 rentekutt (i tillegg til kuttet som trolig kommer i dag) innen året er omme. Totalt for perioden 2019–20 venter markedsaktørene inntil fire rentekutt. Beskjeden fra Fed i kveld kan påvirke denne forventningen», skriver Handelsbanken i en oppdatering onsdag.

Fed opplyser samtidig at den vil avslutte sitt nedsalg av verdipapirer under den såkalte System Open Market Account to måneder før planen, i august. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.