Etter flere dager med kraftige børsfall endte de amerikanske børsene til slutt med positiv utvikling for dagen tirsdag. Handelen var likevel preget av kraftige bevegelser. Utviklingen på børsene i Asia og Europa så langt onsdag vitner om at det fortsatt er nervøst i markedene.

– Det blir feil å si det roet seg ned, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i morgenrapporten fra Nordea Markets.

Før uroen startet i forrige uke hadde globale aksjemarkeder lagt bak seg en periode på 14 måneder uten større fall. At nedturen brått startet ble forklart med at sentrale referanserenter i markedet var på vei opp. Renteoppgangen var drevet av forventninger om høyere inflasjon og at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) derfor vil heve renten raskere enn planlagt.

Etter tre dager med kraftig turbulens har imidlertid markedet mistet mye av troen på at Fed følger planen om å heve renten i mars. Ifølge Bruce prises det nå bare inn en sannsynlighet på 66 prosent for at styringsrenten settes opp neste måned.

– Etter min mening skal det en mye kraftigere korreksjon til for at det kan hindre en renteøkning, skriver Bruce.

Ny sentralbanksjef

Midt under mandagens dramatiske børsfall ble USAs nye sentralbanksjef Jerome Powell tatt i ed. Bruce medgir at det skaper en viss usikkerhet om sentralbankens reaksjonsmønster at det er kommet en ny sentralbanksjef.

– Men alt vi vet om ham tyder på at mye blir som før.

Bruce minner om at Fed allerede har advart om at det kunne komme en korreksjon i markedet og at sentralbanken ikke har noen ønske om å la markedet overta styringen av renten.

– Inflasjons og lønnstallene i det siste har snarere styrket argumentet for heving, ifølge sjefanalytikeren.

Tror Fed fortsetter som planlagt

Det sentrale spørsmålet for Fed og andre sentralbanker er om markedsuroen vil bidra til å bremse det økonomiske oppsvinget som foregår mange steder. Det kan i så fall få sentralbankene til å avlyse planlagte renteøkninger.

Makroøkonom Ole André Kjennerud i DNB Markets tror ikke at børsuroen vil smitte over på aktivitetsveksten.

– Om noe, taler heller det sterke makroøkonomiske bakteppet for at aksjekorreksjonen blir kortvarig og ikke altfor dyp, skriver Kjennerud i morgenrapporten fra meglerhuset onsdag.

Han tror heller ikke at inflasjonen vil ta av, noe som taler for at de langsiktige markedsrentene kun vil stige moderat i årene fremover.

– Også dette tilsier at børsuroen ikke blir altfor alvorlig i denne omgang.

– Og så lenge økonomien holder temperaturen oppe vil Fed fortsette å heve styringsrenten. Vi tror at Fed vil heve i mars, etterfulgt av to hevinger i henholdsvis juni og desember, skriver Kjennerud. (Vilkår)

Børsnedgangen: -Kanskje er det verste over
Bård Bjerkholt og Terje Erikstad kommenterer børsåpningen i USA. -Underliggende tall i USA er for gode, mener Terje Erikstad om at børsnedgangen vil bli kortvarig.
06:00
Publisert: