Onsdag kveld kom den ventede, triple rentehevingen fra USAs sentralbank Federal Reserve. Økningen på 0,75 prosentpoeng, den høyeste enkelthevingen siden 1994, sender den amerikanske styringsrenten opp i intervallet 1,5 og 1,75 prosent.

– At man kjører på med en trippel økning når man tidligere har signalisert en dobbel heving, så er det et tegn på at man har blitt betraktelig mer bekymret for inflasjonsutviklingen, sier sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB.

Den triple økningen ble nemlig ikke et stort samtaleemne før tidligere denne uken, etter en artikkel i Wall Street Journal. I etterkant svarte flere markedsaktører å prise inn et hopp på 0,75 prosentpoeng, noe som altså ble et faktum.

Det ble gjort klart både fra sentralbanksjef Jerome Powell selv og rentekomiteen i Fed at de skal sette alle kluter til for å få inflasjonen ned mot to prosent, som er målet.

Aggressive renteøkning fremover

På pressekonferansen sa Powell at man ikke bør forvente en rekke triple hevinger, men gikk en vei i å antyde at det vil komme flere doble rentehevinger.

Det må også til, dersom styringsrenten skal opp på det Fed betegner som et nøytralt nivå på 2,5 prosent, og hvis sentralbanken skal lykkes med å få bukt med den høye inflasjonen.

– Jeg vil begynne med en overordnet beskjed, og den er at vi forstår hvordan prisøkningene rammer vanlige folk. Vi skal gjøre alt vi kan for å oppnå prisstabilitet, innledet sentralbanksjef Jerome Powell på pressekonferansen onsdag kveld.

Han var videre krystallklar på at den skyhøye inflasjonen legger til rette for en restriktiv pengepolitikk, og sa at det må være tydelige bevis på at inflasjonen er på vei ned før man revurderer rentesettingen videre.

Medlemmene i Federal Reserves rentekomité tror nå på inflasjon på rundt 5,2 prosent innen utgangen av 2022, justert opp fra 4,3 prosent i mars.

Ikke før i 2024 venter Fed at inflasjonen skal komme ned mot målet på to prosent.

– Komiteen har gjort store endringer i sine prognoser, både når det gjelder inflasjon og arbeidsledighet. Det man forsøker å kommunisere er at man vil se et fall i prisveksten flere måneder på rad før man letter på bremsen, sier sjefstrateg Dalstø.

Ser styringsrente på over tre prosent i 2022

Som vanlig inneholdt uttalelsen fra Fed de sedvanlige formuleringene fra de siste månedene om at den generelle aktiviteten ser ut til å ha fått litt medvind etter en slump i første kvartal.

«Komiteen er svært forpliktet til å få inflasjonen ned til toprosentsmålet», slo Fed fast, en avstikker fra den ellers ofte brukte formuleringen om at «Fed venter at inflasjonen skal komme seg ned mot målet på to prosent».

– Etterspørselen må dempes og ubalansen i arbeidsmarkedet må rettes. Der har vi nå sterk etterspørsel og lav deltagelse. Det er tydelig at man er villig til å fortsette med høye renter, selv om det fører til litt høyere arbeidsledighet, sier sjefstrateg Dalstø.

Av den såkalte «dot-plots»-grafen, som viser hvor medlemmene tror styringsrenten kommer til å være i årene fremover, blir det klart at forventningene er skrudd kraftig opp.

Nå ser samtlige medlemmer av rentekomiteen for seg at styringsrenten kommer til å ligge på over tre prosent, noen sågar nærmere fire prosent, innen utgangen av 2022. Ikke før etter 2024 ser medlemmene for seg en styringsrente under tre prosent.

«Livredde»

Da Fed hevet renten for første gang i år i mars, til intervallet mellom 0,25 og 0,5 prosent, trodde et flertall av medlemmene i rentekomiteen på en styringsrente på mellom halvannen og to prosent innen året er omme.

Et mindretall så for for seg en styringsrente på mellom to og to og en halv prosent innen utgangen av året. I dag priser markedet en styringsrente på 3,85 prosent innen februar 2023.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank ser av markedsreaksjonene etter Feds trippelheving at rentene faller litt, mens aksjemarkedet stiger.

– Slik jeg ser det så sier han at Fed hadde bestemt seg for en heving på 0,5, men så kom inflasjonstallene på fredag i kombinasjon med prognoser om økende inflasjon fremover, som gjorde at de ble livredde for at inflasjonsforventningene skal stige betydelige høyere enn de så for seg - da bestemte de seg for å gjøre en endring, sier han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.