Tirsdag formiddag presenterte Norges Bank den kvartalsvise forventningsundersøkelsen for andre kvartal. Den inneholder svar fra økonomer, næringslivsledere, partene i arbeidslivet og husholdningene om forventningene til flere økonomiske størrelser, deriblant prisvekst, lønnsvekst og renter.

Partene i arbeidslivet venter en prisvekst på varer og tjenester på 4,7 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. Samtidig venter det en reallønnsvekst på 0,5 prosent, opp 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal, fremgår det av undersøkelsen.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets sier undersøkelsen fremstår «rentenøytral».

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets sier den ferske undersøkelsen er i tråd med Norges Banks egne prognoser.
Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets sier den ferske undersøkelsen er i tråd med Norges Banks egne prognoser. (Foto: Per Thrana)

– Alt i alt viser undersøkelsen at inflasjonsforventningene er mer i sjakk, og det er positivt nytt. Det røkker ikke noe med renteplanene, der er det heller andre forhold som svak krone og høy lønnsvekst i år som presser, sier Midtgaard om resultatene fra undersøkelsen.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon, og at forventninger til inflasjonen i seg selv kan spille en rolle for den faktiske prisutviklingen.

Totalt blant partene i arbeidslivet er årlig prisvekst om fem år forventet å være 2,9 prosent, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal.

– Ser man lenger inn i horisonten ser det lysere ut. Inflasjonsforventningene på sikt er ganske så i sjakk også, legger Midtgaard til.

Fall i husholdningenes forventninger

Den ferske rapporten viser et kraftig fall i husholdningene forventninger til prisvekst. Husholdningene venter en prisvekst på fire prosent tolv måneder frem i tid, ned fra seks prosent ved forrige kvartal.

Samtidig faller andelen som venter at prisene skal bli høyere fra dagens nivå til 86,5 prosent, og husholdningene venter en lønns- og pensjonsutvikling på 3,4 prosent de neste 12 månedene, en økning på 0,4 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Blant husholdningene er det 75,4 prosent som forventer at nivået på innskudds- og lånerenter vil øke de neste 12 måneder, opp 3,3 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Sara Midtgaard og økonomene i Handelsbanken holder fast på en rentetopp på 3,75 prosent i tredje kvartal, en kvarting over Norges Bank forrige anslag på 3,5 prosent.

Stort sprik

Undersøkelsen viser et stort sprik blant de ulike partene. Det er næringslivslederne som venter den høyeste prisveksten, på 5,8 prosent om ett år. Likevel er det en nedjustering på 0,9 prosentpoeng fra første kvartal i år.

Færre næringslivsledere tror at bedriftenes egne innkjøpspriser vil øke mer det neste året sammenlignet med det året som har gått. Blant næringslivslederne venter 33 prosent at utsalgsprisene i egen bedrift vil øke mer de neste 12 månedene, sammenlignet med de 12 forgående månedene.

Ny rentebeskjed rundt hjørnet

Det har ikke vært høyere styringsrente i Norge siden 2008. For noen uker siden satte sentralbanken opp styringsrenten til 3,25 prosent. Det var tiende gang sentralbanken hever renten siden den først ble hevet fra null prosent i september 2021.

Dette er det du bør vite om inflasjon:

Norges Bank begrunnet renteheving med at prisveksten fortsatt er altfor høy. Til tross for at totalinflasjonen dempet seg noe i april, er både den og kjerneinflasjonen langt over målet på to prosent.

Norske konsumpriser steg 6,4 prosent fra april i fjor til april i år, viste tallene lagt frem av Statistisk sentralbyrå (SSB) i starten av mai.

Kjerneinflasjonen, som er konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (kpi-jae), var på 6,3 prosent på årsbasis i april.

Fra mars til april steg konsumprisene 1,1 prosent. Matvarepriser bidro mest til oppgangen, hvor prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 2,5 prosent, ifølge SSB.

Sentralbanken varslet torsdag at styringsrenten mest sannsynlig vil settes videre opp i juni. Ved mars-møtet signaliserte Norges Bank en rentetopp på 3,6 prosent, men etter forrige ukes økning mente flere økonomer at rentebanen vil bli justert opp i juni. Da kommer årets andre pengepolitiske rapport.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.