Partene i arbeidslivet venter at inflasjonen vil ligge på fem prosent om et år, viser Norges Banks forventningsundersøkelse for fjerde kvartal som ble lagt frem torsdag.

Det er en oppgang fra tredje kvartal, da partene i arbeidslivet så for seg en prisvekst på 4,6 prosent om et år.

Undersøkelsen inneholder svar fra økonomer, næringslivsledere, partene i arbeidslivet og husholdningene om forventningene til flere økonomiske størrelser, deriblant prisvekst, lønnsvekst og renter. Den er gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Norges Bank.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken sier undersøkelsen viser det kan bli utfordrende for sentralbanken fremover.

– Konklusjonen etter undersøkelsen er at den understreker hvor vanskelig det blir for Norges Bank fremover. Forventningene til inflasjon de neste tolv månedene og de neste fem årene er oppjustert fra forrige kvartal. I tillegg er ser vi svak produktivitetsutvikling, noe som presser opp arbeidskraftkostnadene. Det indikerer at det vil være høy kjerneinflasjon i lengre tid, sier Midtgaard.

Både økonomer, næringslivsledere og partene i arbeidslivet venter nå høyere inflasjon om ett år enn de gjorde i tredje kvartal, viser undersøkelsen.

Venter svekket lønnsomhet

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon, og at forventninger til inflasjonen i seg selv kan spille en rolle for den faktiske prisutviklingen.

– Dagens rente er allerede innstrammende, slik at Norges Bank blir nødt til å balansere mellom høy kjerneinflasjon og svakere vekstutsikter. I det korte bildet tror vi Norges Bank vil overse oppjusteringen i inflasjonsforventningene og kun heve renten med 0,25 prosentpoeng ved neste rentemøte, sier Midtgaard.

Når det gjelder lønnsomhet, venter 16,1 prosent av næringslivslederne bedret lønnsomhet i egen bedrift de neste 12 månedene, som er en nedgang på fire prosentpoeng fra tredje kvartal. 47,3 prosent av næringslivslederne venter at lønnsomheten blir svekket, som er en økning på 11,9 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Forventningene til lønnsvekst er på sin side mer stabile. Næringslivslederne en årslønnsvekst i egen bedrift på 4,2 prosent for inneværende år, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal, fremgår det i den ferske rapporten.

Partene i arbeidslivet venter en årslønnsvekst på 4,4 prosent, en oppgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal. Husholdningene venter en lønns- og pensjonsutvikling på 2,6 prosent de neste 12 månedene, ned 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Over 80 prosent av husholdningene tror prisene på varer og tjenester vil bli høyere i løpet av de neste 12 månedene.

Ny rentebeskjed i desember

Styringsrenten i Norge ble satt opp med 0,25 prosentpoeng tidligere i november. Dermed ligger styringsrenten på 2,5 prosent i forkant av årets siste rentemøte i sentralbanken, som finner sted 15. desember. Da kommer også årets siste pengepolitiske rapport.

Sentralbanken varslet i november at styringsrenten mest sannsynlig settes opp igjen i desember.

I forkant av rentebeslutningen i november hadde Norges Bank klemt til med tre doble rentehevinger på rad, og varslet i september at det ville komme flere økninger på årets gjenværende møter.

Inflasjonen i Norge holder seg fremdeles høy, med en prisvekst i oktober på 7,5 prosent på årsbasis. Det er en økning fra 6,9 prosent i september, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Oktober-tallene viser også at kjerneinflasjonen (kpi-jae) i oktober endte på 5,9 prosent på årsbasis, mot 5,3 prosent i september.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.