Veksten i norsk økonomi økte i perioden mars-mai, målt i såkalt tremånedersvekst, og var opp 0,4 prosent sammenlignet med perioden desember-februar. Det viser månedlige tall for bruttonasjonalprodukt (bnp) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen i bnp for Fastlands-Norge var den største, på 0,7 prosent, for perioden mars-mai.

Det var et fall i veksten for petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart som dro ned bnp-veksten for hele Norge til 0,4 prosent. Fallet var 1,9 prosent, sammenlignet med perioden desember-februar.

Månedsutviklingen fra april til mai var på 0,3 prosent. Det var spesielt fiske og akvakultur som bidro til økningen her, selv om oppgangen er sammensatt.

Det var særlig utviklingen i tjenestenæringene som bidro til veksten i bnp for Fastlands-Norge, skriver SSB i sin pressemelding.

– Veksten er bredt sammensatt, men forretningsmessig tjenesteyting og teknisk konsulentvirksomhet bidro spesielt. Også annen vareproduksjon, som består av primærnæringene, elektrisitetsproduksjon og bygg og anlegg, hadde en tremånedersvekst på 0,8 prosent, skriver byrået.

Husholdnings-konsumet økte

Norske hjem økte sitt konsum med 0,8 prosent i perioden mars-mai, sammenlignet med desember-februar. Det var særlig varekonsumet som økte, 1,2 prosent, hvor transportmidler og møbler økte mest.

Utlendingers konsum i Norge økte med 3,2 prosent, samtidig som norske hjem sitt konsum i utlandet falt med 0,4 prosent.

Eksport økte marginalt, samtidig som eksporten av tradisjonelle varer falt med to prosent.

Import falt med 1,9 prosent, mens import av tradisjonelle varer steg med 0,9 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.