Veksten i norsk fastlandsøkonomi var på 0,3 prosent i fjorårets siste kvartal sammenlignet med kvartalet før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag.

På forhånd var det ventet en vekst på 0,3 prosent i fjerde kvartal, ifølge estimater som TDN Finans har hentet inn blant syv økonomer.  

Bnp-tallene for tredje kvartal ble justert ned til 0,1 prosent. 

Utviklingen gjennom 2016 tok seg betydelig opp fra året før, melder SSB. Men for hele 2016 økte fastlands-bnp med 0,8 prosent sammenlignet med året før. Det er den svakeste veksten i norsk fastlandsøkonomi siden 2009. Til sammenligning økte bnp for fastlands-Norge med 1,0 prosent i 2015. 

Fastlands-bnp måler all innenlandsk produksjonsaktivitet utenom oljevirksomheten og utenriks sjøfart. 

– Hovedinntrykket er at norsk økonomi stiger svakt, men greit i tråd med forventningene, skriver økonomene Halfdan Grangård og Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i dagens morgenrapport fra meglerhuset. 

– Produktiviteten er fremdeles et trist kapittel; den har i prinsippet stått stille det siste halve året, understreker de. 

Oppgang i industri og bergverk 

Ifølge SSB kom det største bidraget til veksten i fastlands-bnp fra bygg- og anleggsvirksomheten. For året samlet økte produksjonen i bygg og anlegg med 3,7 prosent. 

Tallene viser også en svak produksjonsøkning i industri og bergverk i fjerde kvartal, der veksten har vært negativ siden tredje kvartal 2014. 

Mot slutten av fjoråret var det en økning i mange industrinæringer, ifølge SSB. Størst var økningen for farmasøytisk industri og elektronikkindustri. Utviklingen var imidlertid svak for næringsmiddelindustri. 

For 2016 som helhet falt bruttoproduktet i industri og bergverk med 4,5 prosent sammenlignet med året før. 

Økt konsum

Husholdningenes konsum økte med 0,7 prosent i fjerde kvartal, etter en svak utvikling i andre og tredje kvartal. Varekonsumet økte med 0,6 prosent i fjerde kvartal. En oppgang i bilkjøp bidro til mer enn halvparten av økningen i varekonsumet. 

Tjenestekonsumet økte med 0,6 prosent i fjerde kvartal, etter en tilsvarende vekst i tredje kvartal. For hele 2016 økte husholdningenes konsum med 1,6 prosent, ifølge SSB. 

Høyere boliginvesteringer 

Bruttoinvesteringene i fastlandsnæringene økte med 2,6 prosent i fjerde kvartal. Investeringene i industri og bergverk økte i fjerde kvartal etter fall i de to foregående kvartalene, opplyser SSB. 

Som årsgjennomsnitt økte investeringene i industri- og bergverk med 4,7 prosent i 2016. I 2015 falt de med 7,8 prosent. 

Også investeringene i offentlig forvaltning var klart høyere i 2016 enn i 2015. De falt imidlertid i fjerde kvartal på grunn av at forsvaret mottok to kampfly i tredje kvartal og ingen i fjerde kvartal. 

Husholdningenes investeringer i boliger økte med 2,7 prosent i fjerde kvartal. Boliginvesteringene har økt betydelig helt fra tidlig i 2015. Boliginvesteringene økte med 9,9 prosent fra 2015 til 2016, opplyser SSB. 

Svak sysselsettingsvekst 

SSBs foreløpige beregninger viser at sysselsettingen økte med 0,1 prosent i fjerde kvartal. Ifølge Grangård og Hov i Handelsbanken Capital Markets er dette en tam vekst og for svakt til å føre til lavere ledighet. 

Grunnen til at ledigheten likevel har gått noe ned, kan tilskrives et videre fall i yrkesdeltagelsen, skriver de.  

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Er dette plastikkposens erstatter?
Med havet full av plastikksøppel kan den indonesiske entreprenøren Kevin Kumala ha funnet miljøproblemets løsning - Cassava.
01:59
Publisert: