Detaljhandelen utenom salget av motorvogner falt med 0,6 prosent i februar fra januar, viser tall fra den sesongjusterte volumindeksen som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem onsdag.

Den langsiktige trenden i detaljhandelen har vist en jevn stigning siden høsten 2016, men de to foregående månedene har vist en liten nedgang. I januar falt detaljhandelen med 0,4 prosent. Det overrasket analytikerne, som ventet at den ville stige.

Analytikerne ventet oppgang

Meglerhuset DNB Markets anslo på forhånd en oppgang på 0,3 prosent i februar, mens konsensus ventet en noe sterkere økning på 0,5 prosent.

– Etter et sterkt novembertall har detaljhandelen vist et fall de to siste månedene og mye taler for at forbruket vil hente seg litt inn februar, skriver valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets i onsdagens morgenrapport.

Butikker med salg av dagligvarer bidro spesielt til nedgangen i omsetningsvolumet fra januar til februar i år, ifølge SSB. Butikkhandel med tekstil- og utstyrsvarer hadde også litt nedgang i denne perioden.

Butikkhandel med sportsutstyr og klær hadde derimot en økning i omsetningsvolumet fra januar til februar.(Vilkår)