Oljeprisen har falt kraftig de siste månedene, og nå tror Finansdepartementet at oljeprisen vil bli værende lav ut året. I revidert nasjonalbudsjett spår de en oljepris på 33 dollar i år.

Det historiske oljeprisfallet gjør at statens oljeinntekter strupes.

Departementet anslår at oljeinntektene vil være på 125,8 milliarder kroner i år, en nedgang på 157,4 milliarder fra i fjor.

Sammenlignet med anslaget fra statsbudsjettet for 2020 som kom i fjor høst, er det et fall på snaue 150 milliarder kroner.

Samtidig som statens underskudd øker, blir også innskuddet i Oljefondet mer enn halvert som følge av oljeprisfallet. Dette gjør at den norske sparegrisen går på en kraftig smell, noe som vil merkes på statsbudsjettet allerede til høsten.

Henter 480 mrd. fra Oljefondet

Samtidig som oljeinntektene faller, anslår departementet også at de totale utgiftene vil øke kraftig. Totalt blir underskuddet på 381,8 milliarder kroner.

Vi må tilbake til midten av 70-tallet eller begynnelsen på 90-tallet under bankkrisen for å finne tilsvarende underskudd.

Samtidig som underskuddet på statsbudsjettet er rekordhøyt, er innskuddet i fondet rekordlavt. Inntekter fra oljevirksomheter, som blir satt rett i Oljefondet, mer enn halveres til under 97,8 milliarder kroner.

Dette gjør at regjeringen blir nødt til å hente 479,6 milliarder kroner fra Oljefondet i år, ifølge det oljekorrigert underskuddet.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, som er justert for hvordan det går med økonomien, viser en oljepengebruk på 419,6 milliarder kroner. Det utgjør 4,2 prosent av Oljefondet.

Reduserer inntektene for all fremtid

Finansdepartementet understreker at formuen vår ikke gjør det billigere å finansiere de økonomiske tiltakene enn for andre land.

«Det som finansieres i dag, vil måtte betales av fremtidige generasjoner gjennom høyere skatter eller lavere offentlig forbruk», skriver departementet.

Departementet har regnet på hva uttaket av Oljefondet i år vil bety for de kommende årene, og de har kommet frem til at det økte uttaket isolert sett reduserer den årlige forventede avkastningen som kan brukes over statsbudsjettene med rundt 11 milliarder kroner i alle fremtidige år.

«Det er en risiko for at dette inntektsbortfallet vil øke før krisen er over», advarer departementet.

Dette vil merkes allerede på statsbudsjettet som skal legges frem til høsten. Da vil handlingsregelen tillate et lavere uttak av fondet enn den gjør i dag, om man justerer for prisvekst.

I slutten av mai vil regjeringen komme med ytterlige forslag til økonomiske tiltak, og oljepengebruken vil trolig bli justert opp igjen da.

Kraftig advarsel

Finansdepartementet viser til at over 20 prosent av offentlige utgifter dekkes med penger hentet fra Oljefondet.

Allerede før koronakrisen var utgiftene i offentlig forvaltning på et høyt nivå.

Departementet skriver at uttakene fra fondet i lang tid har ligget under den langsiktige rettesnoren, som de siste årene har vært på tre prosent. I år blir uttaket på 4,2 prosent, anslår de.

«Veien tilbake til den langsiktige rettesnoren for bruk av oljeinntekter kan bli vanskelig», advarer de, og fortsetter:

«I tidligere perioder med sterk økning i oljepengebruken, har vekst i fondsverdien gjort det enkelt å vende tilbake til 3-prosentbanen. Nå er det i stedet utsikter til lavere vekst i fondskapitalen.»

Bratteste fallet siden krigen

Finansdepartementet spår en nedgang for norsk økonomi på 4,0 prosent i år.

«Produksjonsfallet i norsk økonomi er det bratteste og dypeste vi har hatt i fredstid. Veien tilbake til hverdagen kommer til å bli lang, og den vil kreve mye av oss som samfunn», skriver dapartementet.

Departementet spår også en lønnsvekst på 1,5 prosent i år, noe som er et lavere anslag enn både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå har kommet med.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.