Hovedstyret er utvidet fra åtte til ni medlemmer. Sentralbanksjefen og de to visesentralbanksjefene fortsetter, og de får med seg seks eksterne medlemmer. Ordningen med varamedlemmer avvikles.

– Dette er et utrolig spennende oppdrag, både fordi det er et viktig samfunnsoppdrag og at det er en stor faglig utfordring med forvaltningen av Oljefondet sammen med de beste i verden, sier Benedicte Schilbred Fasmer, som er ny i hovedstyret.

Fasmer gikk nylig av som konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB, og hun har bred erfaring både fra kapitalmarkedet, shipping og industrien. Hun trekker frem denne erfaringen fra næringslivet som hennes viktigste bidrag.

– Den nye modellen som er valgt for Norges Bank virker veldig klok, sier Fasmer.

Sterke reaksjoner

Omorganiseringen i Norges Bank er altså en konsekvens av den nye sentralbankloven som trer i kraft ved nyttår. Finansdepartementet skriver i forbindelse med utnevnelsen av det nye hovedstyret at det er naturlig at også kompetansesammensetningen endres noe i lys av at det også opprettes en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Denne nye komiteen får blant annet ansvaret for å bestemme renten.

– Det nye hovedstyret vil blant annet ha mer kompetanse innen kapitalforvaltning. Det er en naturlig konsekvens av at banken nå får en egen komité som skal sette styringsrenten og følge opp arbeidet med finansiell stabilitet, slik at styret i større grad kan konsentrere seg om å følge opp SPU og bankens øvrige virksomhet, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en melding.

Det skapte sterke reaksjoner at finansminister Siv Jensen sist uke ikke fant plass til professor Hilde C. Bjørnland i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Hun begrunnet dette blant annet med alderen til 53-årige Bjørnland.

Alle de tre representantene fra Norges Bank i det ny hovedstyret er menn, mens fire av de seks eksterne medlemmene er kvinner. Dermed er det et flertall menn i hovedstyret, fem mot fire. I det gamle hovedstyret var kjønnsfordelingen fem mot tre, med flest menn.

Norges Banks hovedstyre fra 1. januar 2020:

  • Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen, Bærum
  • Første nestleder: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen, Oslo
  • Andre nestleder: Visesentralbanksjef Egil Matsen, Trondheim
  • Hans Aasnæs, administrerende direktør, Sande (1. januar 2020 – 15. mai 2024)
  • Arne Hyttnes, pensjonist, Gjøvik (1. januar 2020 – 15. mai 2022)
  • Benedicte Schilbred Fasmer, Bergen (1. april 2020 – 15. mai 2024)
  • Kristine Ryssdal, juridisk direktør, Oslo (1. januar 2020 – 15. mai 2022)
  • Nina Udnes Tronstad, daglig leder, Inderøy (1. januar 2020 – 15. mai 2022)
  • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor, Bærum (1. januar 2020 – 15. mai 2024)

Hans Aasnæs, Benedicte Schilbred Fasmer og Nina Udnes Tronstad er helt nye i hovedstyret, mens Arne Hyttnes rykker opp fra varamedlem.

Professor Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo, samfunnsøkonom og styregrossist Kathryn Moore Baker og samfunnsøkonom Steinar Juel i Civita går ut av hovedstyret ved nyttår.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.