Innstramningen i boliglånsforskriften har bidratt til å dempe presset i boligmarkedet, men direktøren for finanstilsynet peker nok en gang på at boligprisene og husholdningenes gjeldsbelastning er historisk høye. 

– Veksten i boligprisene har avtatt de siste månedene, men fra et svært høyt nivå. Sterkere vekst i norsk økonomi og fortsatt lavt rentenivå kan bidra til at boligprisveksten fortsetter, men det vil samtidig øke systemrisikoen, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i forbindelse med at den halvårlige rapporten Finasielt utsyn ble lagt frem onsdag.

Baltzersen peker også på at veksten i husholdningenes gjeld er vesentlig høyere enn inntektsveksten. 

– Sårbarheten i det finansielle systemet har økt, sier Baltzersen. 

Tøffest for de yngre

Finanstilsynet peker i rapporten på at det er tegn til at fastlandsøkonomien er i ferd med å ta seg opp, men viser altså samtidig til økt sårbarhet og usikkerhet. Det kan få store konsekvenser. 

– Et omslag i form av betydelig renteøkning eller økt arbeidsledighet vil med stor sannsynlighet føre til lavere privat konsum og boligprisfall, viser finanstilsynet til, og forklarer samtidig at enkelte grupper er særlig sårbare.  

– Særlig de yngre aldersgruppene, som har små finansielle buffere og høy boliggjeld, er utsatt. Den rekordhøye gjelden i husholdningssektoren vil forsterke den negative virkningen ved renteøkning og inntektsbortfall, sier Baltzersen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.