Veksten i norsk økonomi løftet seg ytterligere i mars, viser sanntidsmålingen FNI (Financial News Index) som ble publisert fredag.

Etter en litt svakere utvikling i desember og januar, har veksten for alvor tatt seg opp i både februar og mars, viser FNI. Indeksen er nå på et noe høyere nivå enn i fjerde kvartal i fjor.

Indeksen gir en daglig, løpende måling av den økonomiske aktiviteten i Norge basert på nyhetsartikler i norske medier, men resultatene offentliggjøres én gang i måneden. Fredagens publisering inkluderer utviklingen frem til og med 31. mars i år.

Målingen er utviklet av Camp-senteret ved Handelshøyskolen BI og publiseres i samarbeid med Retriever.

Olje trekker opp

Ideen bak indeksen er at jo mer et tema omtales i norske medier, desto mer sentralt er det for den økonomiske utviklingen.

I mars viser indeksen at veksten er markert over gjennomsnittlig vekst. At veksten har tatt seg noe opp igjen de to siste måneden kan bety at bnp-veksten i første kvartal vil holde seg stabil sammenlignet med fjerde kvartal, skriver Handelshøyskolen BI og Retriever i en pressemelding.

De offisielle bnp-tallene fra SSB for fjerde kvartal viste en vekst på 0,6 prosent fra kvartalet før.

For tredje måned på rad trakk nyheter knyttet til oljeindustrien i positiv retning for FNI-indeksen. I de foregående tre årene har nettopp nyheter rundt oljeindustrien bidratt negativt.

Tradisjonell industri bidrar også positivt, sammen med blant annet resultater og statistikk. I negativ retning trakk særlig pengepolitikk og varehandel indeksen i negativ retning.

Temperaturmåler

Den samlede aktiviteten i økonomien måles ved brutto nasjonalproduktet (bnp). Mens den offisielle bnp-målingen for Norge først publiseres i Statistisk sentralbyrås kvartalsvise nasjonalregnskap rundt én og en halv måned etter at kvartalet er avsluttet, måler FNI-indeksen utviklingen i bnp daglig.

Metoden bak indeksen er basert på et rammeverk som forskerne Vegard Larsen og Leif Anders Thorsrud har utviklet. De to arbeider både ved Handelshøyskolen BI og i Norges Bank.

Metoden har vist spesielt god treffsikkerhet rundt viktige vendepunkt i konjunkturutviklingen. I forskningen har Thorsrud brukt rundt en halv million artikler fra Dagens Næringsliv i perioden fra 1988 frem til 2015. Totalt inneholder datasettet mer enn én milliard ord.(Vilkår)

Handelskrigen mellom USA og Kina forklart på 102 sekunder
DNs kommentator Bård Bjerkholt om frykten med handelskrigen mellom USA og Kina
01:42
Publisert: