De siste årene har husholdningenes låneopptak i form av usikrede lån med høy rente (såkalte forbrukslån) økt betydelig. 

– Veksten i forbrukslån har kommet opp i 17 prosent, og dette gir grunn til bekymring, sier Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen og viser til tallene for første kvartal 2017. 

Forbrukslån utgjør kun tre prosent av husholdningenes gjeld, men sto for nær åtte prosent av den samlede økningen i husholdningenes gjeld siste tolv måneder frem til og med første kvartal i år.

Agressiv Markedsføring

– Den sterke økningen i forbrukslån gir grunn til uro. For mange husholdninger kommer opptak av forbrukslån i tillegg til annen gjeld, og kan påføre enkeltpersoner og husholdninger store belastninger, sier Baltzersen.

Under onsdagens pressekonferanse la Finanstilsynssjefen vekt på at markedsføringen av forbrukslån har vært veldig aggressiv. 

– I tillegg til å øke risikoen i forbrukernes egen økonomi kan økningen i forbrukslån være en risiko for økonomien generelt. Forbrukslån er usikrede lån og det er dermed en risiko for uventede tap for bankene, sier Baltzersen. 

Nye retningslinjer

Han vektlegger samtidig at høyere forbruksgjeld vil forsterke virkningene av husholdningenes finansielle konsolidering ved et økonomisk tilbakeslag. 

Finanstilsynet har allerede økt tilsynsaktiviteten rettet mot forbrukslån, og har økt kapitalkravene knyttet til forbrukslån for eksisterende og nye aktører. Men i dag lanserte Finanstilsynet også nye retningslinjer for å bidra til sunnere utlånspraksis ved yting av forbrukslån.

Dette er de nye retningslinjene:

  • Kredittvurdering: Finansforetakene må dokumentere en forsvarlig kredittvurdering
  • Betjeningsevne: Kunden skal tåle renteøkning på 5 prosentenheter på all gjeld
  • Gjeldsgrad: Kundens samlede gjeld bør ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt. 
  • Avdrag: Forbrukslån bør inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid. Det bør ikke innvilges lån med løpetid over fem år. 
  • Refinansiering og kredittkort med lav kredittramme: Det kan gjøres unntak fra kravene til betjeningsevne og til gjeldsgrad ved refinansiering til bedre vilkår. Videre gjelder ikke kravene om betjeningsevne, gjeldsgrad og avdrag når det innvilges kredittkort med kredittramme inntil 25.000 kroner, forutsatt at kunden ikke allerede har et kredittkort. 
  • Rapportering: Finansforetakene skal hvert kvartal rapportere til eget styre om foretakets etterlevelse av retningslinjene. 

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Årets laksefiske åpnet
Laksefisket åpnet natt til 1. juni. På Boen i Tovdalselva like utenfor Kristiansand forsøkte fiskerne seg på den gjeve fisken.
01:31
Publisert: