Vi oppdaterer saken!

Torsdag formiddag la Finansdepartementet frem regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2019. Tidligere på dagen presenterte departementet de viktigste tallene fra statsbudsjettet.

De viste at regjeringen foreslår å øke oljepengebruken med 6,9 milliarder kroner fra forslaget til statsbudsjett som de la frem i fjor høst. Det innebærer at uttaket fra Oljefondet øker fra 2,7 til 2,9 prosent.

— Det er god vekst i norsk økonomi. Siden første kvartal 2016 er 109.000 flere kommet i arbeid, sier finansminister Siv Jensen på pressekonferansen.

Hun viser til at den registrerte arbeidsledigheten er den laveste på ti år, og at bedriftene på fastlandet er den høyeste på ti år.

Bruker penger på Helge Ingstad

Likevel har Finansdepartementet foreslått å øke oljepengebruken.

Forliset av KNM Helge Ingstad er en av årsakene til at finansminister Siv Jensen gasser på med mer oljepenger. Utgiftene i budsjettet øker med nesten en halv milliard som følge av forliset.

– Revidert budsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for 2019 med ny informasjon. På noen områder er det likevel gjort endringer. Forliset av KNM Helge Ingstad har medført økte utgifter til Forsvaret. For å forebygge og bekjempe kriminalitet økes også bevilgningene til politiet og PST, og innsatsen til klimatiltak styrkes, skriver Jensen i en pressemelding.

Hendelsen med KNM Helge Ingstad har ført til utgifter på totalt 652 millioner kroner. Noe av dette dekkes inn ved å hente penger internt i Forsvarsdepartementet, slik at den økte bevilgningen til Forsvarsdepartementet kommer på 486,3 milliarder kroner.

Brems etter at Jensen går av?

Sammenlignet med 2018 foreslår de å øke oljepengebruken med 24,3 milliarder kroner. Kun to ganger i historien har oljepengebruken økt så mye, det var i 2014 og 2016, i årene etter oljekrisen da oljebransjen lå nede med brukket rygg.

— De store linjene i det budsjettet vi la fram i høst ligger fast. Vi ser et betydelig oppsving i arbeidsmarkedet. Bedriftene ansetter flere og investerer mer. Budsjettet legger til rette for fortsatt omstilling og nyskaping av norsk økonomi, slik at de gode tidene vedvarer, sier Jensen.

På spørsmål fra DN om bremsing av oljepengebruken først kommer etter at Jensen har gått av, svarer hun slik.

– Haha. Regjeringen har vært lenge vært tydelig på at vi er i en situasjon der vi må være mer forsiktig med pengebruken fremover. Jeg har sett at noen har antydet at vi burde ha gjort dette ved å kutte i dette budsjettet. Det er jeg sterkt imot. Vi bevilger gjennom høsten og det er ment å skulle være forutsigbart. Hvis vi plutselig skulle kuttet drastisk i et budsjett uten grunn, ville det skapt uforutsigbarhet for mange, svarer Jensen og legger til:

– Jeg kan bekreft overfor Dagens Næringsliv at vi kommer til å måtte føre en strammere finanspolitikk i årene fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.