DNB PMI for april falt med 1,4 poeng til 59,1, opplyser DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (Nima) mandag. PMI står for «purchasing manager index», innkjøpssjefsindeks på norsk, og er en forventningsundersøkelse blant innkjøpssjefer.

Hovedindeksen er fortsatt på et høyt nivå, selv om den falt noe i april. DNB og Nima viser til at den brede oppgangen fra mars fortsatte i april, men noe mer avdempet.

I mars var PMI-indeksen på sitt høyeste siden juli 2017.

En indeks på under 50 poeng indikerer avtagende aktivitet, mens en indeks over 50 poeng indikerer økt aktivitet.

– De siste tre månedene har indeksen hatt et gjennomsnitt på 58,9, som er det høyeste tremånederssnittet siden juni 2007, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar til tallene.

Indeks for priser på historisk nivå

Indeksen for priser på innkjøpte varer har nå ligget over 75 de siste tre månedene. Det har ikke skjedd før i indeksens historie, ifølge pressemeldingen.

I april melder innkjøpssjefene om prisoppgang for en rekke varer, deriblant varer som omfatter metaller, trelast, kjemiske produkter og elektronikk.

– Det kan være en advarsel på at prisveksten på varer kan øke fremover, skriver Aamdal i DNB Markets.

Han viser samtidig til at Norges Bank trolig ikke vil la seg påvirke av disse tallene.

– Det var svært få som meldte om lavere priser, men noen trakk frem fallende elektrisitetspriser og valutakursen, fremgår det av meldingen.

Aktiviteten i industrien vært økende siden august i fjor, etter at PMI-indeksen steg til over 50 poeng i september og siden har ligget over dette nivået.

Høyere leveringstid

Produksjonsindeksen falt med 3,6 poeng til 57,3 i april. Til tross for et fall i indeksen er nivået solid, og en beregnet trend viste fortatt oppgang i produksjonsindeksen, ifølge Nima.

Indeksen for nye ordre falt også med 3,6 poeng i april, og er på 56,5. Sysselsettingsindeksen falt på sin side ,ed 0,8 poeng til 59,5 i april. Det er fortsatt et svært høyt nivå, fremgår det av pressemeldingen.

Leverandørenes leveringstid økte i april, og indeksen var på rekordhøye 73,5. Høy leveringstid har gjerne sammenheng med høy aktivitet, men det kan også reflektere leveringsproblemer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.