Renten på fransk statsgjeld med ti års løpetid har falt markert de to siste dagene og nådde torsdag det laveste nivået på nærmere én måned.

Nedgangen kommer etter at den uavhengige presidentkandidaten François Bayrou onsdag valgte å trekke sitt kandidatur og samtidig oppfordret tilhengerne sine til å støtte sentrumskandidaten Emmanuel Macron i vårens presidentvalg.

Denne overraskende vendingen ser ut til å ha dempet frykten for at høyrepopulisten Marine Le Pen kan komme til å gå seirende ut av valget.

Usikkerhet i markedet

Usikkerhet rundt fremtiden for et lands statsfinanser kommer gjerne til syne gjennom høyere renter på landets gjeld. Investorene krever bedre betalt for å låne landet penger dersom de er usikre på hvor mye av pengene som faktisk vil bli tilbakebetalt.

For Frankrikes del knyttes det altså en slik usikkerhet til utfallet av presidentvalget i slutten av april og begynnelsen av mai. Le Pens fremgang på meningsmålingene har ført til en jevn oppgang i franske statsrenter helt siden de nådde et rekordlavt nivå i slutten av september i fjor. Le Pen går til valg på blant annet å trekke landet ut av euroen, holde folkeavstemning om EU-medlemskapet og bruke landets sentralbank til å trykke penger som kan finansiere statlige utgifter og nedbetaling av statsgjeld.

– Usikkerheten er blitt reflektert i forskjellen mellom rentene på fransk og tysk statsgjeld, skriver økonomene i Citi i en oppdatering til kundene torsdag.

Tidligere denne uken var denne rentedifferansen den høyeste siden eurokrisen i begynnelsen av inneværende tiår.

Mulighet for overraskelse

Ifølge meningsmålingene ligger Le Pen an til å vinne første valgomgang, som blir holdt 23. april. Så langt har imidlertid ingen av meningsmålingene vist at Le Pen vil kunne gå seirende ut av andre runde av valget 7. mai, der de to kandidatene med størst oppslutning i første runde møtes i en ren duell.

Selv om det ifølge meningsmålingene ikke er overveiende sannsynlighet for en Le Pen-seier, prises likevel muligheten inn i markedene.

– Viktigheten av det franske presidentvalget er knyttet til de potensielle konsekvensene ved en overraskende seier til Le Pen, skriver Citi-økonomene.

Selv om det kan bli utfordrende å få landet ut av eurosonen også etter en eventuell valgseier, vil et slikt valgresultat likevel føre til frykt for hele eurosonens fremtid. Det vil kunne påvirke både de økonomiske utsiktene og ikke minst utviklingen i finansmarkedene.

– En seier til Le Pen vil trolig føre til at den nåværende strukturen på eurosonen og EU vil bli kraftig utfordret, skriver Citi-økonomene

Risiko for euroexit

Kredittvurderingsbyrået Moody's trekker i en prognoserapport torsdag frem at flere av årets valg i Europa utgjør en risiko for den økonomiske utviklingen i de store økonomiene i verden.

I tillegg til presidentvalget i Frankrike er det parlamentsvalg i Tyskland og Nederland og også en mulighet for nyvalg i Italia. I alle landene er det utsikter til fremgang for partier som er imot de etablerte økonomiske og politiske kreftene.

Moody's trekker spesielt frem at det i Frankrike, Nederland og Italia er kandidater som ønsker å trekke landene ut av eurosamarbeidet.

– Den økonomiske utviklingen kan snu til å bli betydelig verre dersom et av landene, men spesielt Frankrike eller Italia, ender med en exit fra euroen etter et overraskende utfall av valget. Det minste man kan vente seg er at det vil bli en rask oppgang i statsrentene i de perifere landene i eurosamarbeidet og at den økonomiske oppgangen i eurosonen sporer av, skriver Moody's i rapporten. (Vilkår)