Frykten for at høyrenasjonalisten Marine Le Pen går seirende ut av vårens presidentvalg i Frankrike har vært lett å få øye på i finansmarkedene de siste månedene.

Et mye brukt barometer på markedets forventning om verst tenkelige utfall – forskjellen mellom rentene på fransk og tysk statsgjeld – nådde tidligere i vinter det høyeste nivået siden statsgjeldskrisen i eurosonen på begynnelsen av tiåret.

Frykten knyttes blant annet til Le Pens løfte om å melde Frankrike ut av hele eurosamarbeidet.

Sikrer seg

Investeringsstrateg Ingvild Borgen Gjerde i Nordea Wealth Management mener markedsutviklingen bekrefter at investorene nå sikrer seg mot det som på økonomspråket gjerne kalles for denomineringsrisiko og devalueringsrisiko.

Ingvild Borgen Gjerde.
Ingvild Borgen Gjerde.

Slik risiko dreier seg om risikoen for at et land forlater den felleseuropeiske valutaen og at finansielle eiendeler utstedt i landet – som aksjer og obligasjonslån – vil bli handlet med en ny, nasjonal valutaenhet som faller i verdi i forhold til euroen.

– Det er naturlig at investorer sikrer seg mot dette. Selv om det er en veldig liten sannsynlighet for at det skjer, så er konsekvensene så enorme at man må ta visse grep for å sikre seg, sier Gjerde.

Paradoks

Hun mener det imidlertid er et stort paradoks knyttet til markedets frykt for verst tenkelige utfall av valget:

– Le Pens løfter om å ta Frankrike ut av eurosamarbeidet er årsaken til at markedet frykter henne. Men det er også den viktigste årsaken til hvorfor hun ventes å tape valget i siste runde med god margin. Franskmennene ønsker nemlig euroen, og er blant de landene der oppslutningen om euroen er høyest i hele EU, skriver Gjerde i et notat.

Hun viser til at støtten for euroen og motstanden mot Le Pen har gått i takt de ti siste årene:

– Variasjonen i støtten for euroen er den viktigste enkeltfaktoren som forklarer variasjonen i støtten i den franske befolkningen for Marine Le Pen, men med motsatt fortegn.

– Le Pens løfter om ta Frankrike ut av eurosamarbeidet er altså en av de viktigste årsakene til at det ventes at franske velgere kommer til å samle seg om hennes motkandidat i siste og avgjørende runde, skriver Gjerde i notatet.

Macron leder

Torsdag viste to ulike meningsmålinger at sentrumskandidaten Emmanuel Macron ligger an til å gå seirende ut av andre valgomgang, ifølge Reuters.

Den månedlige meningsmålingen fra Cevipof, som har langt flere respondenter enn andre undersøkelser, viser at Le Pen fortsatt ligger an til å vinne første valgomgang 23. april, men at Macron vil vinne overlegent i andre runde 7. mai.

En måling fra Harris Interactive gir seier til Macron i begge runder, med en oppslutning på 65 prosent i andre valgomgang i duell mot Le Pen.

Tror ikke på euroexit

Pimco-topp Andrew Bosomworth mener i likhet med Gjerde at markedet akkurat nå priser inn denomineringsrisiko.

Andrew Bosomworth.
Andrew Bosomworth. (Foto: Thomas T. Kleiven)

– Til tross for at markedsprisingen innebærer en lav sannsynlighet, kan ikke det faktum at denominering er blitt et hyppig tema over hele eurosonen bli ignorert, skriver Bosomworth i en oppdatering til kundene fredag.

Bosomworth er sjef for forvaltningsselskapets München-kontor og har ansvaret for Pimcos tyske forvaltningsvirksomhet.

Han understreker imidlertid at hovedscenarioet er at ingen av partiene som har gitt løfter om euroexit vil være i stand til å danne regjering i hverken Frankrike, Tyskland eller Nederland, som er landene i eurosonen der det er valg i år.

– Selv om ett av disse partiene skulle vinne, vil kravene om et stort flertall i parlamentene eller folkeavstemninger gjøre at listen for å forlate euroen ligger høyere enn å bare vinne et valg, skriver Bosomworth.(Vilkår)

Den nye generasjonen arbeidstagere jobber best på kafé
Kafeene fylles opp av generasjon alltid-på-vei. De skyr fast jobb, leilighet, partner, venner, bil og barn, er pålogget døgnet rundt og utøver makt ved å shoppe nettverk.
02:41
Publisert: