Torsdag klokken 10.00 legger sentralbanksjef Ida Wolden Bache frem årets første rentebeslutning fra Norges Bank. Blant økonomene i Norge er det en bred forventning om at Wolden Bache holder styringsrenten i ro på 2,75 prosent.

Men flere økonomer i utenlandske banker venter på sin side at den norske styringsrenten blir hevet torsdag. Det viser en sammenstilling av estimater hentet inn av Bloomberg.

Blant de 18 økonomene som er spurt, venter åtte at styringsrenten heves med 0,25 prosentpoeng. Alle de åtte er ansatt i utenlandske banker og meglerhus. Alle de spurte norske økonomene venter at renten holdes uendret.

Totalt tre prosentpoeng

Økonomene i Capital Economics, som er blant dem som venter at Norges Bank hever, trekker i en rapport frem at totalinflasjonen falt i desember som følge av lavere energipriser. Samtidig påpeker de at kjerneinflasjonen fortsatte oppover til 5,8 prosent. De mener at flere komponenter peker i retning av høyere prispress i de kommende månedene. Derfor venter de at Norges Bank nok en gang vil heve styringsrenten torsdag.

– Etter det vil Norges Bank trolig ta en pause mens den venter og ser an den fulle effekten av rentehevingene på totalt 3,00 prosentpoeng siden slutten av 2021, skriver økonomene i rapporten.

Capital Economics-økonomene ser for seg at den norske styringsrenten vil bli liggende på tre prosent frem til andre halvdel av 2024.

– Litt lenger distanse

– Det kan nok være at de blir litt påvirket av omverdenen, de ser at både ECB og SEB som blir mer aggressive i rentehevingene, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea om de ulike forventningene blant norske og internasjonale økonomer.

Olsen har selv jobbet mange år i Norges Bank.

– De internasjonale økonomene sitter med litt lenger distanse enn oss. Vi føler vi har lært oss hvordan Norges Bank agerer, og den gjør vanligvis som den sier. Selvsagt med mindre noe endrer seg dramatisk. De sa i desember at renten skal opp i mars, og da tenker vi at den skal opp i mars, legger han til.

– Så dere kjenner Norges Bank enda bedre?

– Vi har nok erfart at Norges Bank er mer tro mot sine prognoser enn andre sentralbanker. Veldig få andre sentralbanker har sånne renteprognoser. Hvis de hadde sagt i desember at det var januar de tenkte å heve renten, ville de ha sagt det, sier Olsen.

Norges Bank lager selv en prognose for styringsrenten fire ganger i året, den såkalte rentebanen. Selv om flere sentralbanker gir signaler om videre renteutvikling, er det få som legger frem rentebane slik Norges Bank gjør.

Rentebanen Norges Bank la frem i desember indikerer at styringsrenten skal settes opp i første kvartal, men med en klar sannsynlighetsovervekt for at det ikke skjer før i mars.

Flere tall høyere enn ventet

Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB tror også Norges Bank holder renten uendret denne uken. Hun viser til at markedet priser inn rundt 30 prosent sannsynlighet for at renten heves torsdag, mens Norges Banks rentebane indikerer 20 prosent sannsynlighet for januar-heving.

– Økonomiske data har generelt overrasket på oppsiden, men vi tror komiteen vil avvente mer data for å se an virkningene av de tidligere rentehevingene før den strammer inn ytterligere, skriver hun i et notat.

Siden forrige rentebeslutning i desember, er det flere økonomiske nøkkeltall som har vist seg å være sterkere enn Norges Banks anslag: Arbeidsledigheten har holdt seg uendret på 1,6 prosent, kjerneinflasjonen steg litt mer enn sentralbanken ventet i desember og norsk økonomi, målt ved bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge, har utviklet seg sterkere enn ventet.

Samtidig trekker Dalstø frem at det kun har kommet begrenset informasjon om den økonomiske utviklingen siden rentemøtet i desember. Olsen i Nordea mener utviklingen siden desember ikke har endret seg markant.

– Vi bør fortsatt belage oss på en renteøkning i mars, da veksten har vært på marginen, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.