I den ferske analysen blir det slått fast at «husholdningers finansielle ubalanser på tvers av Skandinavia (er) fortsatt høy».

Banken påpeker at boligprisene i Norge har økt med 25 prosent de siste ti årene, når man tar høyde for prisveksten.

Inntektene har ikke holdt følge, samtidig som gjelden har økt i takt med de stigende boligprisene. Dette har ført til at vi i de siste ti årene har sett at forholdet mellom husholdningers gjeld og inntekt har økt med 25 hele prosentpoeng til 210 prosent av husholdningenes disponible inntekt.

– Uansett årsak, fører økningen i husholdningers bruttogjeld til at husholdninger er mer sårbare mot fremtidige sjokk, heter det i analysen. Den er skrevet av økonomen Lasse Holboell Nielsen hos Goldman Sachs.

Sentralbanken har lite handlingsrom

I Norge er en stor del av gjelden til norske husholdninger knyttet opp mot boligene, noe som gjør oss mer sårbare mot større boligpriskorreksjoner. Det lave rentenivået gir Norges Bank lite handlingsrom dersom en finanskrise skulle inntreffe.

– Alt tatt i betraktning er Skandinavia utsatt for risiko dersom renten skal hoppe tilbake til normale nivåer, som for eksempel hvis det brer seg en frykt for inflasjon, heter det i rapporten.

Kan ha større effekt

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets, bekrefter at høyere gjeldsgrad og boligpriser, gjør norske husholdninger mer sårbare.

– En kraftig renteoppgang vil klart ha større effekt når man har hatt såpass god boligprisvekst og gjeldsøkning, sier Bruce.

Han trekker frem at renten i Norge er høy, sammenlignet med Sverige og resten av Europa. I tillegg varsler sentralbanken forsiktige og gradvise renteøkninger.

-Sentralbanken vil ta hensyn til hvordan en renteøkning slår ut på husholdningers gjeldsgrad og boligmarkedene. I tillegg har vi stor finanspolitisk handlefrihet og ingen gjeldsproblemer i offentlig sektor. Det må man ta hensyn til når man ser på den finansielle sårbarheten, sier Bruce.

Sjefanalytikeren mener husholdningene tåler en renteoppgang på en kvart til et halvt prosentpoeng.

– Problemet er dersom vi får høyere internasjonal inflasjon, og Norges Bank svarer med en kraftig renteoppgang, sier han og understreker at dette foreløpig er ikke noe å frykte.

Sårbar liten og åpen økonomi

Det er ikke bare Goldman Sachs som peker på de svake punktene i den norske økonomien. I en nylig utgitt rapport fra Danske Bank, kommer det frem at de skandinaviske valutaene er spesielt utsatt for en eskalering i handelskrigen mellom USA og Kina.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, mener en liten og åpen økonomi som Norge er eksponert i en handelskrig.

– Handelskrig er forbundet med usikre tider i verdensøkonomien, og det er dårlig nytt for den norske kronen. Vi så det under finanskrisen, da den norske kronen svekket seg, sier Haugland.

Hun tror ikke det er en direkte sammenheng mellom sårbarheten i kronen og det høye gjeldsnivået og boligpriser. Hvis kronen svekker seg, vil det imidlertid føre til høyere inflasjon.

– På den ene siden vil gjøre gjelden lettere å bære, så sånn sett kan det være positivt. På den andre siden kan økt inflasjon føre til høyere rente, som gjør gjelden tyngre å bære. Om nettoeffekten er positiv avhenger av om inflasjonen stiger mer enn renten, sier Haugland.(Vilkår)