Publikum økte gjelden med 6,3 prosent de siste 12 månedene frem til mars. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) kredittindikator K2, som ble publisert torsdag.

Dermed var den samlede innenlandsgjelden på 5519 milliarder kroner, ved utgangen av februar.

Bedriftene girer opp

Kredittindikatoren viser utviklingen i all innenlandsk gjeld for husholdninger, ikke-finansielle foretak og i kommuneforvaltningen.

Ifølge den ferske indikatoren var det de ikke-finansielle foretakenes lånegjeld som har økt mest. Tolvmånedersveksten var 7,3 prosent frem til utgangen av februar, opp fra 6,5 prosent måneden før.

Husholdningene låner mindre

Veksten i husholdningenes gjeld har imidlertid avtatt. Gjelden i denne gruppen utgjorde 3294 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 6,0 prosent frem til utgangen av februar, ned fra 6,2 prosent måneden før.

DN skrev i november om at veksten var bremset, etter innføringen av boliglånsforskriften og fallet i prisen på boliger i andre halvår i fjor.

Gjeldsveksten for husholdningen nådde en topp på forsommeren i fjor, før det kom en nedgang utover høsten.

I desember økte imidlertid gjeldsveksten, noe som overrasket analytikerne. (Vilkår)